Аналіз виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади  за січень – травень 2021 року

 

До бюджету  сільської територіальної громади протягом січня-травня 2021 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів 29884,0 тис. грн, що складає 45,8 % від річного плану (без урахування міжбюджетних трансфертів).

До загального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшло 29714,0 тис. грн власних надходжень, що на 5 504,7 тис. грн або на 22,7 % більше планового показника 5 місяців.

Основними бюджетоутворюючими джерелами наповнення бюджету територіальної громади є:

- податок на доходи фізичних осіб;

- плата за землю;

- акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на територію України пального;

- єдиний податок.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 20 477,5 тис. грн, що на 4 058,5 тис. грн або на 24,7 % більше планового показника на січень-травень. В порівнянні з відповідним періодом за 2020 рік податку надійшло більше на 8 091,1 тис. грн  або на 65,3 %.

Надходження по податку в загальному обсязі доходів загального фонду складають 68,9%.

Плати за землю за січень - травень 2021 року надійшло 2 441,3 тис. грн, що на 562,3 тис. грн більше планового показника січня – травня або на 29,9 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 741,0 тис. грн, або на 43,6%.

Надходження по платі за землю в загальному обсязі надходжень загального фонду складають 8,2%.

Надходження за січень – травень по внутрішнім податкам на товари та послуги складають 3 684,3 тис. грн,  або на 335,8 тис. грн. більше планового показника. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшилися на 782,4 тис. грн, або на 37,3 %.

За січень – травень 2021 року до бюджету громади надійшло 3 329,8 тис. грн акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на територію України пального. Виконання річного плану складає 114,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку збільшилися на 795,6 тис. грн, або на 31,4%.

Надходження по акцизному податку в загальному обсязі надходжень загального фонду складають 11,2%.

Надходження по єдиному податку за січень – травень 2021 року склали 2 529,2 тис. грн. Виконання помісячного розпису становить 108,5%, або на 198,0 тис. грн більше. В загальному обсязі надходжень це складає 8,5% надходжень бюджету.

До спеціального фонду надійшло 170,0 тис. грн, що складає 62,9 % планового показника на рік.

Екологічного податку надійшло 12,4 тис. грн, що складає 157,4% планового показника на січень-травень.

Власні надходження бюджетних установ склали 155,3 тис. грн, або 73,9 % до річного плану.

Цільові фонди  надійшли у сумі 2,3 тис. грн.

У січні - травні 2021 року з державного та обласного бюджету отримано 12437,1 тис. грн дотацій  і  цільових  субвенцій – в повному обсязі до плану.

Видаткова частина загального фонду бюджету сільської територіальної громади, з урахування субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів, виконана в обсязі 34 666,2 тис. грн або 80,3 % до плану січня - травня 2021 року.

Із загальної суми видатків за січень – травень поточного року спрямовано зокрема на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 29 420,0 тис. грн, або 84,9% до загального обсягу видатків загального фонду; оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 1 854,2 тис. грн, або 5,3 %; продукти харчування для закладів освіти 298,0 тис. грн,  або 0,9% та інші видатки.

Реверсна дотація  (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі до плану січня – травня у сумі 186,0 тис. грн.

За січень – травень 2021 року профінансована інша субвенція  районному бюджету Мелітопольського району та бюджету Костянтинівської ТГ  у загальній сумі 827,3 тис. грн, з яких:

- 599,3 тис. грн - на виконання заходів районної Програми «Розвиток та утримання  закладів охорони здоров’я – сімейної медицини на території  Семенівської сільської ради  на 2021 рік» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам ФАПів та ФП розташованих на території громади, на придбання медикаментів (памперси та калоприймачі), на оплату комунальних послуг, пільгових рецептів;

- 145,5 тис. грн - на виконання заходів Програми «Соціальна підтримка незахищених верств населення та інших громадян на території Семенівської сільської ради на 2021рік» - на надання соціальних послуг на непрофесійній основі;

- 82,5 тис. грн - на виконання  заходів бюджетної Програми «Підтримка філії Костянтинівської мистецької школи МРРЗО на 2021 рік» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями музичним працівникам.

 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.06.2021 відсутня.

Аналіз виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 01.06.2021

 

 

Гід державних послуг. Банер