Положення про оподаткування платою за землю. Додаток 1

 • 288

Додаток 1

до рішення Семенівської

сільської ради

_____________ № ______

 

Положення

про оподаткування платою за землю

 

   1. Платники плати за землю:
   2.   платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового кодексу України;

1.2.  платників орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі – орендна плата) визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

  •  
  1. Обєкти оподаткування:

2.1.  об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України;

2.2.  об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

 

   1. База оподаткування:

3.1.  базу оподаткування земельним податком визначено статтею 271 Податкового кодексу України;

3.2.  базу оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.4 статті 288 Податкового кодексу України.

   •  
   1. Ставки/розмір:
   2.   ставки земельного податку визначено у додатку 1.1 «Ставки земельного податку» до цього положення;

4.2.  розмір орендної плати визначено відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України у додатку 1.2.

 

5. Пільги зі сплати земельного податку:

5.1.  перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України;

5.2.  перелік пільг для юридичних осіб

            Від сплати податку звільняються:

1)санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України  "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

3) бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5) державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6) державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7) заповідники, у тому числі історико-культурні, національні  природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні  урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

8) дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

9) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України,  Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

10) дитячі санаторно-курортні та оздоровчі  заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому  числі  дитячі санаторно-курортні  та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

11) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку,  за земельні ділянки,  надані для будівництва і обслуговування культових  та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації,  створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

12) підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості,  у  тому  числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України,  - за  земельні  ділянки,  на  яких  розміщені  спортивні споруди, що використовуються для проведення  всеукраїнських, міжнародних змагань  та  навчально-тренувального  процесу  збірних команд  України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської  та  паралімпійської  підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

5.3.перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України;

5.4.порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2 – 284.3 статті 284 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок обчислення:

6.1.  порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України;

6.2.  порядок обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288 Податкового кодексу України;

 

7. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 Податкового кодексу України.

 

8. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 

9. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені пунктами 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України.

 

10. У разі використання суб’єктом господарювання земельної ділянки не за цільовим призначенням або без правоустановчих документів до земельної ділянки застосовується ставка земельного податку, визначеного у додатку 1.1 «Ставки земельного податку» до цього положення, відповідно до фактичного її використання.