Надання публічної інформації

 

Надання публічної інформації Семенівською сільською радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я  (найменування запитувача), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу звязку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

      Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними, можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.

Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

      Інформація на запит надається безкоштовно, але якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України

 

 Для оформлення інформаційного запиту

 Усно за телефонами: (0619) 44-91-41 Факс: (0619) 44-95-10

Електронною поштою:Фото без опису

Письмово: 72355, вул. Першотравнева, 57, с. Семенівка, Мелітопольський район, Запорізька область.

 Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб (зразок) - завантажити

 Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб (зразок) - завантажити

 Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян (зразок) - завантажити

Нормативно-правова база:

     Закон України «Про доступ до публічної інформації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text)

   Закон України від 02.10.1992, № 2657-XII "Про інформацію" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text)

    Закон України «Про захист персональних даних»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17?test=cLXMfuFi68TLdt4cZi1lHQvoHdlQssFggkRbI1c#Text)

   Указ Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547/2011#Text)

 

   Розпорядження Семенівського сільського голови «Про організаційні заходи щодо забезпечення реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та затвердження Порядку роботи із запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Семенівська сільська рада та її виконавчий комітет» (завантажити)

 

 

 

     Розпорядження Семенівського сільського голови «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат» (завантажити)

 

 

 

Розпорядження Семенівського сільського голови "Про визначення спеціального місця для роботи запитувачів із публічною інформацією" (завантажити)

 

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Семенівській сільській раді та її виконавчому комітеті (завантажити)

 

Звіт про роботу із запитами на інформацію за 2021 рік (завантажити)

Гід державних послуг. Банер