https://rada.info/upload/users_files/20525354/0b37be6347b8251fc82ccc75a3632854.doc                              Фото без опису                      ПРОЄКТ

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого скликання

Пятнадцята  сесія

 

                                                  РІШЕННЯ                                    

 

_____________                                с. Семенівка                                 № __________

 

Про збільшення вартості

харчування та підвищення

батьківської оплати за перебування

дітей у закладах дошкільної освіти

Семенівської сільської ради      

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ  від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 «Про затвердження інструкцій з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», заслухавши доповідь начальника відділу освіти Семенівської сільської ради  про необхідність підвищення вартості харчування  дітей у закладах дошкільної освіти Семенівської сільської ради, у зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування  та енергоносії,  з метою раціонального збалансованого раціону харчування для нормального росту та розвитку вихованців закладів дошкільної освіти Семенівської сільської ради, беручі до уваги відповідні розрахунки, Семенівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити вартість харчування дітей у закладів дошкільної освіти Семенівської сільської ради у розмірі – 50 грн. (п’ятдесят) за один день на одну дитину, з яких 50% оплачують батьки.
 2. Бухгалтерам закладів дошкільної освіти Семенівської сільської ради  зробити відповідні розрахунки та приймати оплату за новим тарифом за фактично спожиті продукти харчування з 01 вересня 2021р.
 3. Керівникам закладів дошкільної освіти Семенівської сільської ради повідомити  батьків про підвищення тарифу за перебування дітей у закладах освіти.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради.

 

 

Семенівський сільський голова:                                        Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого скликання

Пятнадцята сесія

 

РІШЕННЯ

 

_____________                                с. Семенівка                                 № __________

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 27.08.2020 № 08-08/20 «Про визначення послуги з поводження з побутовими відходами, як окремої комунальної послуги, право на яку, виборюється на конкурсних засадах»

 

Керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», з метою організації роботи по наданню послуг з поводження з побутовими відходами, сільська рада

ВИРІШИЛА:

        

         1. Внести зміни до рішення Семенівської сільської ради від 27.08.2020 № 08-08/20 «Про визначення послуги з поводження з побутовими відходами, як окремої комунальної послуги, право на яку, виборюється на конкурсних засадах»:

         1) в додатку 2 до рішення виключити зі складу конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради – Стусова Олексія Валерійовича;

         2) в пункті 3 додатку 3 слова та цифри «27.08.2020 року № 08-08/20» змінити на слова та цифри «12.10.2021 року № ___________»;

         3) в підпункті 10.3. додатку № 3 цифри «16.10.2020» змінити на цифри «15.11.2021»;

         4) в підпункті 11.2. додатку № 3 цифри «19.10.2020» змінити на цифри «17.11.2021».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Павла Нетребка.

 

 

Семенівський сільський голова                                             Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого скликання

Пятнадцята сесія

 

РІШЕННЯ

 

_____________                      с. Семенівка                                 № __________

 

Про затвердження Положення

про Службу у справах дітей

Семенівської сільської ради

 

Керуючись ст. 11, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», пунктом 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, з метою забезпечення соціального захисту дітей на території громади, Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Семенівської сільської ради у новій редакції (додається).

2. Пункт 2 рішення Семенівської сільської ради від 17.12.2020 року № 14-03/20 Про створення Служби у справах дітей Семенівської сільської ради та затвердження Положення про Службу у справах дітей» вважати таким, що втратив чинність з моменту набуття чинності рішення Семенівської сільської ради від 12.10.2021 року № ___-15/21 «Про затвердження Положення про Службу у справах дітей Семенівської сільської ради»

3. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань соціально-культурного розвитку території Семенівської сільської ради, освіти, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики.

 

Семенівський сільський голова                       Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

Додаток

до рішення сесії

                                                                                  Семенівської сільської ради

від 12.10.2021 року №_____

 

 

 

                                                 

 

                                         

                                           П О Л О Ж Е Н Н Я

                                      про Службу у справах дітей

                                     Семенівської сільської ради

                                               (нова редакція)

 

 

                                        І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Семенівської сільської ради (далі – Служба) є структурним підрозділом та виконавчим органом Семенівської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

         1.2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільській раді, її виконавчому комітету, сільському голові та першому заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Семенівської сільської ради.

         1.3. Служба у своїй діяльності керується:

                Конституцією України;

                Сімейним Кодексом України;

                Цивільним Кодексом України

                 Цивільно-правовим кодексом України;

                Кодексом Законів про працю України;

                 Кримінальним кодексом України;

                 Кримінально-процесуальним кодексом України;

                 Законом України від 24.01.1995 № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

                Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»;

                Законом України від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

                Законом України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей»;

                Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

                Постановою Кабінету Міністрів від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

                рішеннями обласної ради;

                розпорядженнями голови облдержадміністрації;

                рішеннями сесій та виконкому Семенівської сільської ради;

                рішеннями виконавчого комітету Семенівської сільської ради;

               розпорядженнями сільського голови:

               цим положенням та іншими законодавчими актами.

1.4. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Семенівської сільської ради без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Семенівської сільської ради.

1.5. Повне найменування  юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ СЕМЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Скорочена назва: ССД Семенівської сільської ради.

1.6. Юридична адреса Служби: 72355, буд. 57, вул. Першотравнева,          с. Семенівка, Мелітопольський район, Запорізька область.

1.7. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства Семенівської сільської ради.

1.8. Служба, як виконавчий орган Семенівської сільської ради, безпосередньо веде справи та координує діяльність стосовно захисту прав дітей, розробляє проєкти рішення органу опіки та піклування виконавчого комітету в частині забезпечення контролю та надання дозволів на здійснення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки; розв’язання спору між батьками про визначення місця проживання малолітньої дитини та участі у вихованні дитини одного із батьків, що проживає окремо від дитини; встановлення і припинення опіки над майном дитини, що має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (далі – статусна дитина); збереження житлового приміщення за статусною дитиною; зміна договору найму житлового приміщення, що зберігається за статусною дитиною; приватизація житла за участю статусної дитини; передача в оренду майна, що належить на праві власності статусній дитині; реєстрація чи зміна місця реєстрації статусної дитини, відповідно до законодавства України.

 

                                  ІІ. Основні завдання

  Основними завданнями Служби є:

реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, в тому числі за місцем проживання;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

ведення державної статистики щодо дітей;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

надання органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, педагогічним працівникам, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей громади, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

                                         ІІІ. Функції

Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформлює документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

4) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників;

7) організовує і проводить разом з іншими відділами сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

8) розробляє і подає на розгляд ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

9) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до соціально-реабілітаційних центрів;

10) надає потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

11) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

12) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

13) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в сім’ях опікунів та піклувальників ;

14) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї опікунів, піклувальників;

15) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

16) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

17) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

18) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

19) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

20) веде облік дітей, які переміщені з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

21) розглядає звернення адміністрацій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову;

22) розглядає звернення батьків та надає пропозиції виконавчому комітету сільської ради щодо дозволу на зміну реєстрації місця проживання дитини (дітей), або вмотивовану відмову;

23) забезпечує контроль та надає пропозиції виконавчому комітету сільської ради щодо дозволу на здійснення правочинів щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки, відповідно до законодавства;

24) залучається до ведення обліку дітей шкільного віку та учнів;

25) забезпечує ведення електронного банку даних  про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах і сім’ї потенційних опікунів, піклувальників в Єдиній інформаційно-аналітичної системи «Діти» (далі – ЄІАС «Діти»);

-забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС «Діти»;

-здійснює моніторинг та контроль за своєчасністю внесення змін до ЄІАС «Діти».

 

.

                                            ІV. Права та обов’язки

Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших відділів Семенівської сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Семенівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Семенівської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;
 4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належить до її компетенції;
 6.   звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
 7.   проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
 8.   порушувати перед органами виконавчої влади питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
 9.   передавати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;
 10. вести справи з опіки, піклування над дітьми;
 11. перевіряти у разі необхідності — умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 12. представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
 13.  запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
 14. визначати потребу громади в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
 15. розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 16. укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
 17. відвідувати дітей, які перебувають на обліку в Службі, або які потрапили у складні життєві обставини за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;
 18. готувати рішення виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, щодо надання дозволів на вчинення правочинів щодо майна та житла, співвласниками та користувачами яких є діти або їх батьки;
 19. здійснювати заходи по захисту житлових прав дітей при реєстрації, перереєстрації місця проживання дітей, приватизації житла батьками без участі дітей.
 20. забезпечувати безпеку дітей, стосовно яких надійшла інформація про жорстоке поводження з ними або загрозу їхньому життю чи здоров’ю, шляхом:

невідкладного проведення оцінки рівня безпеки дитини спільно з підрозділом органу Національної поліції, фахівцем із соціальної роботи або іншим надавачем соціальних послуг (у разі можливості залучення), представником закладу охорони здоров’я, у разі необхідності із залученням інших фахівців;

   вжиття в разі необхідності заходів щодо організації надання дитині необхідної медичної допомоги, її тимчасового влаштування;

   підготовки клопотання про невідкладне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, у разі підтвердження факту загрози життю та здоров’ю;

 1. готувати за участю інших структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради документи для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 2. готувати документи для реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини або покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері якої встановити неможливо, та подавати їх органам реєстрації актів цивільного стану;
 3. готувати проекти рішень органу опіки та піклування про надання дозволів бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо її не забрали батьки;
 4. готувати висновки про доцільність (недоцільність) повернення дитини, щодо якої було прийнято рішення про тимчасове влаштування, до батьків або інших законних представників;
 5. збирати документи, необхідні для надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, готувати проєкти відповідних рішень органу опіки та піклування;
 6. брати участь в опитуваннях, допитах малолітніх і неповнолітніх свідків кримінальних правопорушень та злочинів; брати участь у кримінальному провадженні за участю неповнолітнього обвинуваченого з метою забезпечення прав та найкращих інтересів дітей;
 7. забезпечувати в межах повноважень ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім’ї потенційних опікунів, піклувальників;
 8. проводити передбачені законодавством заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі:

розробляти та проводити заходи щодо захисту прав і законних інтересів дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

інформувати дітей, які постраждали від домашнього насильства, їхніх батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі, їхніх батьків, інших законних представників про права дітей, заходи, у яких вони можуть взяти участь, та послуги, якими вони можуть скористатися;

проводити з батьками, іншими законними представниками дітей профілактичну роботу із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

 1. подавати до органу опіки та піклування необхідні документи для взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, після досягнення нею 16-річного віку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік у разі наявності правових підстав для цього;
 2. збирати матеріали, готувати письмові висновки органу опіки та піклування для подання до суду або проєкти рішень органу опіки та піклування щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;
 3. готувати висновки про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
 4. готувати для подання до суду висновки органу опіки та піклування щодо позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, інших питань, що стосуються прав дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого комітету сільської ради як органу опіки та піклування;
 5. складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до частин п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини)та статті 188-50 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 6. сприяти в межах компетенції поверненню дітей-іноземців, виявлених на території сіл, до місць їхнього постійного проживання та забезпечувати їх соціальний захист до моменту повернення;
 7. здійснювати контроль за цільовим використанням аліментів;
 8. забезпечувати організацію діяльності Комісії з питань захисту прав дитини.

                                         V. Організація роботи

        5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами Семенівської сільської ради, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання прокладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою на конкурсній основі або в інший спосіб, передбачений чинним законодавством.

         5.3. Начальник повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 1 року або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом не менше 1 року.

         5.4.  Начальник Служби:

         1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

         2) розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про Службу;

         3) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Семенівської сільської ради;

         4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

         5) звітує перед головою Семенівської сільської ради про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

         6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проєкти відповідних рішень;

         7) за необхідності бере участь в роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

         8) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

         9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

         10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

         11) визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

         12) подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

         13) вносить сільському голові пропозиції щодо структури і штатного розпису Служби;

         14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

         15) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

         16) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

         17) Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Семенівської сільської ради;

         18) гранична чисельність, штатний розпис та фонд оплати праці працівників Служби затверджується сесією Семенівської сільської ради у межах відповідних бюджетних призначень;

         19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

                            VІ. Зміни та доповнення до положення

 

         6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Семенівської сільської ради;

         6.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом затвердження в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства;

         6.3. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства;

         6.4. Рішення сесії Семенівської сільської ради, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

 

 

 

Секретар ради                                                                         Віра БАШАРІНА

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

восьмого скликання

пятнадцята сесія

 

РІШЕННЯ

 

_____________                      с. Семенівка                                 № __________

            

  Про внесення змін до рішення Семенівської

 сільської ради  від 24.12.2020року  № 03-04/20

 «Про затвердження штатних розписів і умов

 оплати праці в сільській раді на 2021р.»

            

        Керуючись ст.ст. 42, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   наказом МОН України від 06.10.2010 №1205 « Про  затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної  середньої освіти»

ВИРІШИЛА:

         

         1  Внести зміни до штатного розпису на 2021 рік  Семенівської сільської ради затвердженого рішенням сільської ради від 24.12.2020 № 03 -04/20, а саме:

1) Ввести до штатного розпису Семенівський   ЗЗСО  І-ІІІст. Семенівської сільської  ради   0,5 ставки   посади  бухгалтера.

2) Ввести до штатного розпису КЗ «Високівський ЗЗСО  І-ІІІст. Семенівської сільської  ради» 0,5 ставки  посади     бухгалтера.

      2.  Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 03  -04/20 «Про затвердження штатного розпису та умов оплати праці в сільській раді на 2021 рік»,  виклавши додаток  12   до  рішення в новій  редакції.   

   3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на  начальника    відділу освіти  Семенівської  сільської ради  ТКАЧЕНКО Владислава Вікторовича

 

 

Семенівський   сільський голова                                 Андрій  ЄРМОЛЕНКО

                                                                   

          

 

                                                                                                                                      

 

 

                                                    

                                                                                                           Додаток 12

                                                                                                      до рішення Семенівської

                                                                                                      сільської ради

                                                                                                          № 03-04/20 від  24.12.2020

                                                                                            Затверджую:

         Семенівський сільський голова

                   ______________________                     

                                А.В.Єрмоленко       

                                                         Штатний розпис

КЗ « Високівський заклад загальної середньої

 освіти І-ІІІ ступеню Семенівської сільської ради»

на 01.01.2021 року

 

Назва  посад

кількість штатних посад

 
 

Директор

1,0

 

Заступник директора з навчальної, навчально-виховної роботи

1,5

 

Бухгалтер

1,0

 

Вчитель

16,944

 

Вихователь ГПД

0,5

 

Практичний психолог

0,25

 

Соціальний педагог

0,25

 

Вихователь для супроводу дітей у шкільному автобусі

0,5

 

Педагог організатор

1,0

 

Завідувач бібліотеки

0,5

 

Завідувач господарства

1,0

 

Прибиральник службових приміщень

4,0

 

Двірник

1,0

 

Оператор котельні

3,0

 

Водій автотранспортних засобів (шкільний автобус)

1,0

 

Механік (шкільн. автобуса)

0,25

 

Секретар

0,5

 

Кухар

0,5

 

Медична сестра

0,5

 

Всього

35,194

 

 

Директор КЗ «Високівського  ЗЗСО І-ІІІст.»                                     С.І. Туманов 

 

 

 

 

                                          Фото без опису                     ПРОЄКТ                             

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого скликання

Пятнадцята сесія

 

                                                  РІШЕННЯ                                  

 

__________                                      с. Семенівка                                 № __________

                                           

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 24.12.2020 № 01-04 /20

«Про бюджет Семенівської сільської

територіальної громади на 2021 рік»

08554000000

(код бюджету)

 

Керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. п. 7, 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

          1.  Внести зміни до пунктів 1,5 рішення сільської ради від 24.12.2020 № 01-04/20 «Про  бюджет Семенівської сільської територіальної громади на 2021 рік» (далі – рішення), виклавши їх у такій редакції:

« 1. Визначити на 2021 рік:

1) доходи місцевого бюджету у сумі 110 066 136 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 108 911 036 гривень, доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 155 100 гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;

        2) видатки місцевого бюджету у сумі 115 174 567 гривень, у т.ч. видатки загального фонду місцевого бюджету 104 535 045 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 10 639 522 гривень;

3) профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 4 375 991 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

4) дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 9 484 422 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

5) оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі     15 640 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

6) резервний фонд місцевого бюджету у сумі 50 000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 

2

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 13 789 807 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.».

2. Внести зміни в додатки № 1, 2, 3, 5, 7 до рішення, виклавши їх в новій редакції.

3. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення вважати його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово – комунального господарства.

 

 

 

Семенівський сільський голова                                             Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого скликання

П’ятнадцята сесія

 

РІШЕННЯ

 

12.10.2021                           с. Семенівка                                 № 03 - 15/21

 

Про затвердження бюджетних

програм Семенівської сільської ради на 2021 рік

 

Керуючись пунктом ст. 20 Бюджетного кодексу України, 22 частиною статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Семенівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити бюджетні програми на 2021 рік (додаються):
  1. Програма «Фінансова підтримка функціонування комунального підприємства «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради на 2021 рік»;
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

 

Семенівський сільський голова                                             Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

 

Затверджено рішенням Семенівської сільської ради                                                                                                                                 від __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

«Фінансова підтримка функціонування комунального підприємства «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради на 2021 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенівка

2021

Паспорт

Програми

 «Фінансова підтримка функціонування комунального підприємства «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради на 2021 рік»

 

1. Програму затверджено рішенням Семенівської сільської ради від 12.10.2021 № 03-15/21

2. Ініціатор – Семенівська сільська рада.

3. Розробник Програми – Семенівська сільська рада.

4. Відповідальний виконавець – Комунальне підприємство «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради.

5. Термін виконання – 2021 рік.

 

 

 1. Загальні положення

Програма «Фінансова підтримка функціонування комунального підприємства «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради на 2021 рік» (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 17, п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», «Про охорону дитинства», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».                               Комунальне підприємство «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», та інших, що регламентують його діяльність на підставі Статуту комунального підприємства «Шкільне харчування», затвердженого рішенням Семенівської сільської ради від 12.07.2021 № 07-12/21.                                                                                        Цінова політика підприємства регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 № 157 «Про затвердження Методичних рекомендацій  щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами».                                                                       

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

На виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1668-р, розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 25.11.2019 року № 566 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення повноцінного та якісного харчування дітей у закладах освіти Запорізької області на 20196-2021 роки» та з метою організації процесу харчування у закладах освіти.

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Крім цього, у зв'язку із введенням карантину на всій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», продовженого постановами Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (із змінами) та від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» виникає можливість призупинки діяльності комунального підприємства, наслідком чого можливо виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства. 

 1. Мета Програми

         Метою програми є: надання фінансової підтримки для забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради, сприяння його ефективної та беззбиткової роботи, а також надійного виконання його статутних завдань, покращення матеріально-технічної бази підприємства та збереження комунальної власності.

 1. Завдання Програми

Основними завданнями є:

 • Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства;
 • Надання фінансової допомоги новоствореному комунальному підприємству для запобігання його банкрутства;
 • Забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів;
 • Забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування дітей у закладах загальної середньої освіти;
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 

 1. Напрями та заходи виконання Програми

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде здійснюватись за такими напрямками:

 1. здійснення внесків до статутного фонду комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку сільського бюджету;
 2. придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту;
 3. -оплата комунальних послуг та інших, пов’язаних з організацією харчування учнів пільгових категорій та учнів, що харчуються за батьківську плату;
 4. зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
 5. погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам комунального підприємства;
 6. покращення стану розрахунків підприємств по податкам і зборам;

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання завдань й заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Семенівської територіальної громади наданих комунальному підприємству на безповоротній основі або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування Програми складає ______ тис. гривень, протягом року сума може бути скорегована.

 1. Головний розпорядник коштів та відповідальний за виконання Програми

Головним розпорядником бюджетних коштів є Семенівська сільська рада.

Відповідальним виконавцем та одержувачем бюджетних коштів є комунальне підприємство «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить забезпечити безперебійне, ефективне та беззбиткове функціонування комунального підприємства «Шкільне харчування» Семенівської сільської ради, а також:

 • упорядкуванню розрахунків комунального підприємства з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії (електрична енергія, вода, теплова енергія, тощо) та скороченню у разі наявності кредиторської заборгованості;
 • своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів по податках і зборах;
 • створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;

 

 

Секретар Семенівської сільської ради                                  Віра БАШАРІНА

 

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого скликання

П'ятнадцята сесія

 

РІШЕННЯ

 

12.10.2021                                с. Семенівка                                 № 02-15/21

 

Про внесення змін до бюджетних

програм затверджених рішенням сесії Семенівської

сільської ради від 24.12.2020 року № 02-04/20

 

Керуючись пунктом ст. 20 Бюджетного кодексу України, 22 частиною статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Семенівської сільської ради № 01-15/21 від 12.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради від 24.12.2020 р. № 01-04/20 «Про сільський бюджет Семенівської територіальної громади на 2021 рік» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до бюджетних програм затверджених Семенівською сільською радою від 24.12.2020 року № 02-04/20 в яких згідно з рішенням Семенівської сільської ради № 01-15/21 від 12.10.2021 року «Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради від 24.12.2020 р. № 01-04/20 «Про сільський бюджет Семенівської територіальної громади на 2021 рік» відбулися фінансові зміни.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

 

Семенівський сільський голова                                             Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

Гід державних послуг. Банер