Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

Друга сесія

 

РІШЕННЯ

 

30.01.2020                                                                                          №   -02/20

 

Про укладання додаткової угоди до

Договору про надання послуг

з поводження з побутовими відходами

на території Семенівської сільської ради

від 25.10.2019 р

 

Керуючись ст. 7 Закону України «Прожитлово-комунальні послуги», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.ст. 15, 21 Закону України «Про відходи», ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення сесії Семенівської ради  від 25.10.2019 року №04-64/19 «Про надання послуг з вивезення побутових відходів», яким КП «ЕКОСЕМ» визнане виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Семенівської сільської ради, рішення Семенівської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» №05-57/19 від 23.05.2019 сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Привести у відповідність до територіальних змін за результатами добровільного об’єднання територіальних громад договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради від 25.10.2019р.
  2. Доручити Семенівському сільському голові Єрмоленко А.В. укласти з комунальним підприємством «ЕКОСЕМ» Семенівської сільської ради додаткову угоду до Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради від 25.10.2019.
  3. Затвердити додаткову угоду до Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради від 25.10.2019 (Додається).
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства

 

 

Сільський голова                                                                               А.В.Єрмоленко

 

Додаток

до рішення Семенівської сільської ради

від 30.01.2020 №     -02/20

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради від 25.10.2019

с. Семенівка                                                                                 30 січня 2020 року

 

Ми, що нижче підписалися, Семенівська сільська рада, код ЄДРПОУ 20525354, (далі - Замовник) в особі сільського голови Єрмоленко Андрія Віталійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та комунальне підприємство «ЕКОСЕМ» Семенівської сільської ради (далі - Виконавець), в особі директора Подкаменної Любові Анатоліївни, що діє на підставі статуту, з іншого боку,

уклали цю додаткову угоду про наступне:

  1. Викласти п. 2 договору в новій редакції наступного змісту:

«2. Територія Семенівської сільської ради включає села: Семенівка, Обільне, Тамбовка, Рівне, Новгородківка, Високе, Новоякимівка, Маяк, , Новомиколаївка, Зеленчук, Першотравневе, Східне, Південне, Полянівка, Мар’ївка, Верховина, Золота Долина, Лазурне; та селища Степне, Малий Утлюг, Трудове.».

  1. Викласти п. 3 договору в новій редакції наступного змісту:

«3. Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів включає: житлові будинки (багатоквартирні житлові будинки, одноквартирні житлові будинки), підприємства, установи, організації, бюджетні установи, інші споживачі.».

Інші положення договору зберігають свою чинність.

Дійсна додаткова угода є невід’ємною частиною вищевказаного договору і набирає чинності з дати її підписання сторонами, укладена у 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.

 

Замовник:                                          Виконавець:

Семенівська сільська рада           Комунальне підприємство «ЕКОСЕМ»

72355 Запорізька обл.,                    72355, вул. Першотравнева, 57

Мелітопольський р-н.,                    с. Семенівка, Мелітопольський р-н.,

с. Семенівка,                                   Запорізька обл.

вул., Першотравнева, 57                 Код ЕДРПОУ 42365390

МФО 813015 ЄДРПОУ 20525354

Підписи

 

ЗАМОВНИК                                   ВИКОНАВЕЦЬ

 

Сільський голова                                      ДИРЕКТОР КП «ЕКОСЕМ»

 

________________ А.В.ЄРМОЛЕНКО    ______________ Л.А. ПОДКАМЕННА

             м. п.                                                 м. п.