До порядку денного 21 сесії сьомого скликання від 20.01.2017 р. пропонується  включити  такі питання:

1. Про розгляд тарифу на послуги централізованого водопостачання на території Семенівської с/р.

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

2. Затвердження звіту сільського голови про роботу сільської ради у 2016 році

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

3. Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл.

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

4. Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради від 19.11.2015 р. № 01 «Про утворення постійних депутатських комісій с/р, затвердження їх складу, положень та обрання голів».

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

5. Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради від 04.11.2015 р. № 05 «Про регламент сесії та виконавчого комітету Семенівської сільської ради сьомого скликання».

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

6. Затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2016 р.

Доповідає: головний бухгалтер с/р Гусєва О.В.

7. Про внесення змін до рішення Семенівської сільської ради від 22.12.2016 р. № 01 «Про сільський бюджет на 2017 р.»

Доповідає: головний бухгалтер с/р Гусєва О.В.

8. Затвердження звіту про роботу КП «Семенівське» Семенівської с/р»

Доповідає: директор КП «Семенівське» Подкаменна Л.А.

9. Про внесення змін до штатного розкладу КП «Семенівське» Семенівської сільської ради»

Доповідає: директор КП «Семенівське» Подкаменна Л.А.

10. Про встановлення нормативу відрахування частини прибутку (доходу) КП «Семенівське» Семенівської сільської ради» до загального фонду сільського бюджету.

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

11. Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт.

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

12. Земельні питання.

Доповідає: сільський голова Єрмоленко А.В.

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  …

 

Звіт сільського голови А.В. Єрмоленко

про роботу на посаді сільського голови

та очолюваного ним виконавчого комітету

за період 2016р.

 

Заслухавши звіт сільського голови А.В. Єрмоленко про його роботу на посаді сільського голови та про роботу виконавчого комітету за період 2016 р., керуючись п. 9 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 
 1. Звіт сільського голови А.В. Єрмоленко про його роботу на посаді сільського голови та про роботу очолюваного ним виконавчого комітету за переіод 2016 р.  прийняти до відома.

 2. Роботу сільського голови А.В. Єрмоленко та очолюваного ним виконавчого комітету за період 2016 р. вважати задовільною.

 

Сільський голова :                                                                                       А.В. Єрмоленко.

 

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  …..

 

Про внесення змін до рішення

Семенівської сільської  ради

від 19.11.2015 р. № 01 «Про утворення

постійних депутатських комісій с/р,

затвердження їх складу, положень

та обрання голів.»

 

Заслухавши доповідь сільського голови А.В. Єрмоленко про внесення змін до рішення сесії Семенівської сільської ради від 19.11.2015 року № 01 «Про утворення постійних депутатських комісій с/р, затвердження їх складу, положень та обрання голів», керуючись ст.. 26, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою об’єктивного вивчення питань, розробки проектів рішень,  Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 
 1. Внести зміни до пункту 3 частини 1 рішення Семенівської сільської ради від 19.11.2015 року № 01 «Про утворення постійних депутатських комісій с/р, затвердження їх складу, положень та обрання голів» шляхом доповнення пункту після слова «населення» словом «регламенту» і далі по тексту

Семенівський сільський голова:                                                                    А.В.Єрмоленко

 

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  …..

 

Про внесення змін до рішення

Семенівської сільської  ради

від 04.11.2015 р. № 05

«Про регламент сесії та виконавчого

комітету Семенівської сільської ради

сьомого скликання»

 

Заслухавши доповідь сільського голови А.В. Єрмоленко про внесення змін до рішення сесії Семенівської сільської ради від 04.11.2015 року № 05 «Про регламент сесії та виконавчого комітету Семенівської сільської ради сьомого скликання», керуючись ст.. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою приведення положень регламенту роботи сесії сільської ради у відповідність до норм діючого законодавства України, Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 
 1. Внести зміни до Розділу V «Прийняття рішень» додатку 1 до рішення сесії Семенівської сільської ради від 04.11.2015 року № 05 «Про регламент сесії та виконавчого комітету Семенівської сільської ради сьомого скликання» шляхом викладення Розділу V «Прийняття рішень» в новій редакції (додається).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку території Семенівської сільської ради, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики.
 

Семенівський сільський голова:                                                                    А.В.Єрмоленко

 

 

Додаток

до рішення Семенівської сільської ради

№___ від ____________

 

РОЗДІЛ V. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 21. Підготовка рішень ради

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України, чинним законам та іншим нормативно-правовим актам.

2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. У випадку доручення радою посадовим особам ради, постійним комісіям, депутатам, виконавчому комітету ради, у межах делегованих повноважень, підготовки інформації, проекту рішення, проведення перевірки тощо, для подальшого розгляду радою, рішення ради приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради та оформляються протокольно.

4. Рішення ради підписуються сільським головою (або у разі відсутності голови секретарем ради) або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на пленарному засіданні сесії.

5. Додатки до рішень підписуються секретарем ради.

6. Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Таємне голосування обов’язково проводиться у таких випадках:

— обрання секретаря ради, звільнення його з посади;

— прийняття рішення про недовіру сільському голові.

7. Таємне голосування може проводитися в інших випадках на вимогу не менш як третини депутатів.

Якщо внесений проект рішення не набрав необхідної кількості голосів, то це питання за рішенням ради знімається з порядку денного взагалі або ж передається на доопрацювання із зазначенням термінів для цього. Рада може доручити постійній профільній комісії доопрацювати проект рішення або створити для цього тимчасову депутатську комісію.

8. Рішення ради набирають чинності з дня їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

9. Рішення нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради або на інформаційному стенді ради, якщо радою не встановлено більш пізній строк уведення цих рішень у дію.

10. Підписані рішення ради тиражуються секретарем ради і надсилаються відповідним посадовим особам чи органам, підприємствам, установам і організаціям, яких вони стосуються, не пізніше як у п’ятиденний строк після їх підписання.

11. Рішення ради, які стосуються прав та обов’язків громадян і мають нормативно-правовий характер, обов’язково доводяться до відома населення.

12. Протокольні рішення надсилаються виконавцям у вигляді витягів із протоколу сесії ради, підписаних секретарем ради.

13. Рада має право провести обговорення і голосування як у цілому за рішенням, так і за окремими його частинами.

14. Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проекту рішення проводиться після прийняття його за основу більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

15. Внесені на сесії ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проекту рішення ради зачитуються і подаються в письмовій формі через секретаря сесії для долучення до інших документів сесії ради.

16. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії у визначеній кількості за встановленою радою формою. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію. У бюлетені для таємного голосування щодо проекту рішення або щодо єдиної кандидатури повинні бути видрукувані слова «за» і «проти».

17. Час і місце таємного голосування визначається сесією, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головою лічильної комісії.

18. Лічильна комісія перед початком таємного голосування:

— одержує від секретаря ради список депутатів ради;

— організовує виготовлення бюлетенів та забезпечує їх захист, шляхом поставлення підписів усіх членів комісії та відтиску печатки ради;

— перевіряє наявність кабін для голосування;

— запечатує скриньки і забезпечує всі умови для додержання таємниці голосування.

19. Кожному депутатові ради видається один бюлетень для виборів органу чи посадової особи, які обираються, або для вирішення питання, яке розглядається радою. Бюлетені для таємного голосування депутатам видають члени лічильної комісії відповідно до списку депутатів після пред’явлення ними депутатського посвідчення. Кожний депутат ставить свій підпис у списку про видачу бюлетенів для таємного голосування.

20. Депутат здійснює голосування у кабіні або в окремій кімнаті для таємного голосування шляхом проставлення позначки плюс ( + ) або іншої у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує, а в бюлетені щодо проекту рішення (варіанта рішення) або щодо єдиної кандидатури — слів «за» або «проти» біля варіантів пропонованих рішень (кандидатури).

21. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, без підписів членів лічильної комісії та відтиску печатки, а при обранні посадових осіб — бюлетені, в яких залишено дві і більше кандидатури на одну посаду. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

22. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. За доповіддю лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження підсумків голосування.

23. Відкрите голосування проводиться поіменним голосуванням. Секретар сесії або лічильна комісія ведуть підрахунок голосів: скільки голосів подано «за», скільки «проти», скільки депутатів утрималось при голосуванні.

24. Результати відкритого голосування оголошуються головуючим на сесії.

25. На вимогу депутата, яка підтримана однією третиною депутатів від загального складу ради, може проводитись повторне голосування.

26. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутнім підчас голосування, не має права подати свій голос пізніше.

27. Поіменне голосування організовує головуючий на сесії або лічильна комісія. При поіменному голосуванні кожен депутат, за поданням секретарю сесії або лічильній комісії свого посвідчення, робить особисто у списку депутатів проти свого прізвища запис «за», «проти» або «утримався» та ставить власноручний підпис. Секретар сесії або лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол і передає його та списки голосування головуючому на засіданні. На підставі протоколу головуючий на засіданні ради оголошує результати поіменного голосування в цілому — прийнято рішення чи відхилено.

28. Результати поіменного голосування заносяться до протоколу сесії ради. Вони можуть за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу депутатів, публікуватися у засобах масової інформації.

29. При виявленні помилок у порядку і техніці проведення голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування.

30. Прийняті та зареєстровані рішення ради зберігаються у секретаря ради.

Стаття 22. Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формах.

2. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій указується:

1) характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

2) потреба і мета прийняття рішення;

3) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

4) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

3. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення ради — помітка «Проект» і прізвища авторів, нижче ліворуч — назва рішення; ще нижче — текст проекту рішення.

4. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій указані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4) до проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Стаття 23. Узгодження проекту рішення

1. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень, з якими депутати не пізніше як за три дні (при проведенні позачергового засідання сесії – за один день) до відповідного пленарного засідання, можуть ознайомитись на офіційному веб-сайті сільської ради або у секретаря сільської ради.

2. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше двох тижнів.

3. Проект рішення перед винесенням на розгляд сесії сільської ради обов'язково узгоджується, шляхом заповнення аркуша погодження, з усіма заінтересованими структурними підрозділами, юридичним відділом (юрисконсультом), спеціалістом або начальником відділу сільської ради, відповідальним за напрямок діяльності, до якого відносяться питання, відображені у проекті рішення (відповідно до розподілу обов'язків).

4. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

 

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  ….

Про затвердження переліку об’єктів

та видів суспільно корисних робіт

Розглянувши запит заступника начальника Мелітопольського МРВ з питань пробації підполковника внутрішньої служби Н.С. Ломакіної від 10.01.2017 р. № 1/20-73 стосовно затвердження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт та осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт відповідно до ст.301 та 3213  Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.56 Кримінального кодексу України та статей 36, 39 Кримінально-виконавчого кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Семенівська  сільська рада

В И Р І  Ш И Л А:

 1. Затвердити перелік громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість та відповідають потребам сільської ради:

 • благоустрій, озеленення та ремонт територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг та доріг;

 • роботи при проведенні ремонту або реконструкції об’єктів соціальної сфери (ДНЗ, центру дозвілля молоді в селі Обільне, спортивного табору в с. Тамбовка, спортмайданчиків, закладів культури і охорони здоров’я)

 • впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади;

 • впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус;

 • роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури;

 • роботи в сільській місцевості на ремонті приватних  житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування;

 • виконання сільськогосподарських робіт;

 • підсобні роботи та інші види трудової участі на підприємствах установах та організаціях, згода на виконання яких, надається виконкомом сільської ради.

2. Роботи  по благоустрою, озелененню та ремонту  на прилеглих територіях об’єктів, які не є підрозділами Семенівської сільської ради, але розташовані на території сільської ради, а саме: Семенівська загальноосвітня школа 1-III ступенів в с. Семенівка.

 

Семенівський сільський голова :                                                                А.В. Єрмоленко

 

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  …..

 

Про внесення змін до штатного розкладу

КП «Семенівське»Семенівської сільської  ради»

 

Заслухавши доповідь сільського голови А.В. Єрмоленко про внесення змін до штатного розкладу КП «Семенівське» Семенівської сільської ради», відповідно до наданого директором КП «Семенівське» Семенівської сільської ради» Подкаменною Л.А. клопотання, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни у штатний розклад комунального підприємства «Семенівське» Семенівської сільської ради» на 2017 рік, а саме ввести у штатний розклад комунального підприємства «Семенівське» Семенівської сільської ради» 1 одиницю водія легкового автомобіля та 1 одиницю робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків (додається).


 

Семенівський сільський голова:                                                                   А.В.Єрмоленко


Фото без опису

 

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  …..

 

Про розгляд тарифу на послуги

централізованого водопостачання

на території Семенівської сільської ради

 

Заслухавши доповідь сільського голови А.В. Єрмоленко про розгляд тарифу на послуги централізованого водопостачання на території Семенівської сільської ради, беручі до уваги висновки роботи постійної комісії Семенівської сільської ради з питань розгляду тарифів на централізоване водопостачання, збір, вивіз та транспортування побутових відходів, де було проаналізовано складові тарифу та їх відповідність вимогам законодавства та концесійному договору, з метою здійснення регулювання у сфері централізованого водопостачання, збалансування інтересів суб’єктів господарювання та споживачів, забезпечення прозорості та відкритості діяльності суб’єктів, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання тарифів,  керуючись положеннями Податкового кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869, Процедурою встановлення тарифів на централізоване водопостачання, затвердженою рішенням виконавчого комітету Семенівської сільської ради від 15.09.2016 р. № 95, Семенівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Матеріали розрахунків тарифу на централізоване водопостачання по території Семенівської сільської ради, надані ТОВ «Українська водна компанія», залишити без розгляду.

2. Доручити голові постійної комісії Семенівської сільської ради з питань розгляду тарифів на централізоване водопостачання, збір, вивіз та транспортування побутових відходів Рудакову С.В. направити до ТОВ «Українська водна компанія» висновок роботи комісії щодо розгляду тарифу на послуги з централізованого водопостачання по території  Семенівської сільської ради від 10.01.2017 р.

3.  Доручити Семенівському сільському голові Єрмоленку А.В. звернутися до голови Запорізької обласної державної адміністрації з клопотанням створити робочу групу з розгляду законності наданого ТОВ «Українська водна компанія» тарифу на послуги з централізованого водопостачання по території  Семенівської сільської ради та дій зазначеного товариства щодо обмеження водопостачання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Семенівської сільської ради з питань розгляду тарифів на централізоване водопостачання, збір, вивіз та транспортування побутових відходів.

 

Семенівський сільський голова:                                                                     А.В.Єрмоленко

 

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  …..

 

Про затвердження звіту директора КП  «Семенівське»

Семенівської сільської ради»

про роботу комунального підприємства за ІV кв. 2016 р.

 

Заслухавши доповідь директора КП «Семенівське» Семенівської сільської ради» Подкаменної Л.А. про роботу комунального підприємства у четвертому кварталі 2016 р., керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.Звіт директора КП «Семенівське» Семенівської сільської ради» Подкаменної  Л.А. про роботу комунального підприємства у ІV кв. 2016 р. прийняти до відома.

2.Забов’язати працівників КП  «Семенівське» Семенівської сільської ради» разом з депутатами с/р, членами виконкому с/р та квартальними продовжувати активну  роботу по укладанню з населенням сільської ради договорів на вивезення твердих побутових відходів.

3.Контроль за виконанням данного рішення покласти на директора КП «Семенівське» Семенівської сільської ради»  Подкаменну Л.А. 

Семенівський  сільський голова:                                                                   А.В. Єрмоленко

 

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша  сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  ……

 

Про встановлення нормативу відрахування

частини прибутку (доходу) КП «Семенівське»

Семенівської сільської ради» до загального

фонду сільського бюджету.

 

Заслухавши доповідь сільського голови А.В. Єрмоленко про встановлення нормативу відрахування частини прибутку (доходу) КП «Семенівське» Семенівської сільської ради» до загального фонду сільського бюджету, відповідно до наданого директором КП «Семенівське» Семенівської сільської ради» Подкаменною Л.А. клопотання, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) КП «Семенівське» Семенівської сільської ради» до загального фонду сільського бюджету з 01 січня 2017 року строком на один рік у розмірі - 1%.

2. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) КП «Семенівське» Семенівської сільської ради», з 01 січня 2017 року протягом поточного року, у розмірі 1%.

 

Семенівський сільський голова:                                                                    А.В.Єрмоленко

 

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

сьомого скликання

Двадцять перша  сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.01.2017 р. №  ……

 

Про ініціювання добровільного

об’єднання територіальних громад сіл.

 

Відповідно до статей 1,2,4,5,6,7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Семенівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.  Ініціювати добровільне об’єднання територіальних громад сіл Семенівка, Обільне, Тамбовка, Рівне Семенівської сільської ради, сіл Новопилипівка, Соснівка, Тихонівка, Оленівка Новопилипівської сільської ради, сіл Астраханка, Борисівка, Свободне, Арапка Астраханської сільської ради в Семенівську територіальну громаду з центром в селі Семенівка.

2. Делегувати представників Семенівської сільської ради до спільної робочої групи для забезпечення вивчення пропозицій ініціювання добровільного об’єднання громад та її громадського обговорення.

3. Затвердити склад робочої групи для забезпечення вивчення пропозицій ініціювання добровільного об’єднання громад:

 • депутати Семенівської сільської ради: Безсонова В.А., Рятсеп С.В., Скрильник В.Г.

 • начальник земельного відділу Семенівської с/р: Логвін І.О.

 • спеціаліст головний бухгалтер сільської ради: Гусєва О.В.

 • директор Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів: Ткаченко В.В.

 • лікар АЗПСМ с. Семенівка: Попазов Д.І.

   

Семенівський сільський голова                                                               А.В. Єрмоленко

Гід державних послуг. Банер