Описание: gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

Четверта сесія

 

РІШЕННЯ

03.04.2020                                                                                      № …..-04/20

 

Про внесення змін до рішення

Семенівської сільської ради

від 27.12.2019 р. № 09-01/19

«Про утворення виконавчого комітету ради,

 визначення його чисельності та

затвердження персонального складу»

 

       Керуючись ст. 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши доповідь Семенівського сільського голови Єрмоленка А.В. щодо введеня до складу виконавчого комітету Семенівської сільської ради Станчевської Ольги Василівни, першого заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, у зв’язку з цим, з метою приведення рішення Семенівської сільської ради від 27.12.2019 р. № 09-01/19 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу» у відповідність, Семенівська сільська рада

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

1.Ввести у персональний склад виконавчого комітету Семенівської сільської ради Станчевську Ольгу Василівну, першого заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

2.Внести зміни до п. 2 рішення Семенівської сільської ради вів 27.12.2019 р. № 09-01/19 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу», а саме: замінити цифру «16» на цифру «17».

3. Внести зміни в додаток до рішення Семенівської сільської ради від 27.12.2019 р. № 09-01/19 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу», а саме: доповнити додаток до рішення пунктом 15 наступного змісту «15. Станчевська Ольга Василівна».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-культурного розвитку території Семенівської сільської ради, освіти, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та  етики

 

Cільський голова                                                                               А.В. Єрмоленко

 

 

 

gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

Четверта сесія

 

РІШЕННЯ

03.04.2020                                                                            №      - 04/202/17

Про приймання-передачу

внутрішньогосподарських

меліоративних   систем

 

Керуючись ст.ст. 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про меліорацію земель», на виконання п.8 ст.31 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003р. №1253 «Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягають паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників», п. 14 Наказу Міністерства Аграрної політики України від 14.03.2001 № 62, враховуючи позитивне рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства від 01.04.2020 р., з метою забезпечення збереження меліоративних фондів та недопущення зменшення площ меліоративних земель, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Ініціювати перед Мелітопольською районною радою прийняття до спільної власності територіальних громад району та одночасну передачу до комунальної власності Семенівської сільської ради об’єктів внутрішньогосподарських меліоративних систем, розташованих на території Семенівської сільської об’єднаної територіальної громади Мелітопольського району Запорізької області.
  2. Прийняти до комунальної власності Семенівської сільської ради майно, вказане у пункті 1 даного рішення.
  3. Доручити сільському голові Єрмоленко А.В. створити комісію з питань приймання-передачі майна, вказаного у пункті 1 даного рішення, для забезпечення прийому майна з укладанням акту приймання-передачі.
  4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності-головному бухгалтеру сільської ради Гусевій О.В. після підписання акту приймання-передачі майна до комунальної власності Семенівської сільської ради забезпечити бухгалтерський облік майна, вказаного у пункті 1 даного рішення.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

 

Сільській голова                                                                                   А.В.Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

Третя сесія

 

РІШЕННЯ

03.03.2020                                                                                     №    -03/202/17

 

Про повернення легкового автомобіля ЗАЗ 11206, 2002 року випуску державний номер АР 3371 ЕК у комунальну власність Семенівської сільської ради

 

Керуючись ст.ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи позитивне рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства, з метою забезпечення більш якісного функціонування комунального транспорту, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

  1. Клопотати перед Мелітопольською районною радою про повернення легкового автомобіля ЗАЗ 11206, 2002 року випуску, державний номер АР 3371 ЕК, який було передано по акту приймання-передачі рухомого майна 01.07.2013 року до комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольського району Запорізької області» відповідно до розпорядження голови Мелітопольської районної ради «Про районну комісію з питань приймання-передачі майна медичних закладів Новгородківської сільської ради в спільну власність територіальних громад Мелітопольського району та позичку» до комунальної власності Семенівської сільської ради.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Семенівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетребка П.С.

 

 

 

Сільський голова                                                                              А.В. Єрмоленко

 

 

gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого скликання

                                                       Четверта сесія

 

РІШЕННЯ

 

03.04.2020                                                                                     №       -04/20

 

Про внесення змін до рішення

Семенівської сільської ради

від 27.12.2020 №07-01/19

«Про затвердження Регламенту

Семенівської сільської ради»

 

Керуючись ст.ст. 3, 16, 19 Конституції України, п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою організації роботи ради в умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану сільська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до додатку 1 до рішення Семенівської сільської ради від 27.12.2020 №07-01/19 «Про затвердження Регламенту Семенівської сільської ради», а саме до Регламенту Семенівської сільської ради:

1.1. Статтю 18 Регламенту доповнити пунктом 18.5. наступного змісту: «18.5. В умовах запровадження карантину, надзвичайної ситуації або надзвичайного (воєнного) стану, спричинених спалахами епідемій, пандемій та усіх інших обставин, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення та введення такого стану, відповідно до законодавства, на всій території України або окремих територіях, пленарні засідання Семенівської сільської ради, засідання виконавчого комітету ради, засідання постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відео/аудіо конференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

У приміщенні, з якого головуючий здійснює ведення засідання, також мають бути присутні: особа, яка веде протокол та встановлює результати голосування, а також особа, відповідальна за технічне забезпечення та організацію дистанційних засідань.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів (членів виконавчого комітету, членів постійних комісій) і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради з одночасним повідомленням про це депутатів (членів виконавчого комітету, членів постійних комісій) у телефонному режимі.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.»;

1.2. Пункт 30.3. Регламенту доповнити новим абзацем наступного змісту: «В умовах проведення дистанційних засідань ради, голосування депутатами здійснюється в режимі відео/аудіо конференції.»;

2. Враховуючи, зазначені у п. 1 цього рішення зміни, викласти додаток 1 до рішення Семенівської сільської ради від 27.12.2020 №07-01/19 «Про затвердження Регламенту Семенівської сільської ради» у новій редакції (додається).

3. Призначити інспектора зі зв’язків з громадськістю сільської ради
Гріздак В.В. відповідальною за технічне забезпечення та організацію дистанційних засідань.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-культурного розвитку території Семенівської сільської ради, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Сільський голова                                                        А.В.ЄРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Сьомого  скликання

Четверта сесія

 

РІШЕННЯ

 

03 квітня 2020 р.                                                                                                    № 01-04/20

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 12.12.2019 №02-69/19

«Про сільський бюджет на 2020 рік»

 

          Керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 7, п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

         1.  Внести зміни до пунктів 1, 5 рішення сільської ради від 12.12.2019 № 02-69/19 «Про сільський бюджет на 2020 рік» (далі – рішення), виклавши їх у такій редакції:

« 1.   Визначити на 2020 рік :

1)      доходи сільського бюджету  у сумі 18 360 491 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 17 564 191гривень, доходи спеціального фонду  сільського бюджету – 796 300 гривень згідно з додатком    № 1 до цього рішення;

2)      видатки сільського бюджету  у сумі 18 648 491 гривень, у т.ч. видатки загального фонду сільського бюджету – 17 177 191 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету -  1 471 300 гривень;

3)      профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 387 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

4)      дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 675 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

5)      оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 2 800  гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

6)      резервний фонд сільського бюджету у сумі 30 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.»

«5.    Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  9 596 551 гривень згідно з додатком   7 до цього рішення.»

2.  Внести зміни в додатки №  1, 2, 3, 5, 6, 7  до  рішення, виклавши їх в новій редакції.

3. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Семенівський сільський голова                                                       А.В. Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: gerb                                       

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

Четверта сесія

 

РІШЕННЯ

03.04.2020                                                                            №     -4/202/                                   

 

                           

Про затвердження договору

позички нерухомого майна,

що належить до комунальної власності

 

 

 

Керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», гл. 60 Цивільного кодексу України, враховуючи звернення комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради від 20.01.2020 року та позитивне рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства, з метою функціонування підстанцій (відділень), пунктів постійного або тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги та надання екстреної медичної допомоги населенню, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати у безоплатне строкове користування, шляхом укладення договору позички, кімнату площею 12.2 кв.м. на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою та будівлю гаражу площею 29,6 кв. м., що розташовані в належній територіальній громаді Новгородківської сільської ради будівлі, за адресою: Запорізька обл.., Мелітопольський р-н., с. Новгородківка, вул. Центральна, 8.

2. Затвердити договір позички нерухомого майна, укладений між Новгородківською сільською радою, в особі члена комісії з реорганізації Швігл Я.Я., з однієї сторони, та  комунальним некомерційним підприємством «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради, в особі директора К. Малашенко, з ін. сторони.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства. 

 

Сільський голова                                                                 А. В. ЄРМОЛЕНКО

 

 

 

 

Гід державних послуг. Банер