Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого скликання

                                                          Друга сесія

 

РІШЕННЯ

 

 

30.01.2020                                                                                            № …02/20                                        

Про внесення змін до договору

оренди приміщення від 24.10.2016 р.

та укладення додаткової угоди

 

Керуючись ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», сільська рада                          

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити термін дії договору оренди приміщення №11 від 24.10.2016 року, укладеного між Семенівською сільською радою та Комунальним підприємством «Спеціалізована ритуальна служба Мелітопольської районної ради Запорізької області» щодо оренди приміщення, що розташоване в належній територіальній громаді Семенівської сільської ради 4/5 частини будівлі, за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Першотравнева, 57, загальною 11,8 м. для організації та проведення ритуальних послуг, зі зміною орендної плати.

2. Доручити Семенівському сільському голові підписати додаткову угоду до договору оренди приміщення №11 від 24.10.2016 року, укладеного між Семенівською сільською радою та Комунальним підприємством «Спеціалізована ритуальна служба Мелітопольської районної ради Запорізької області».

3. Затвердити додаткову угоду до договору оренди приміщення №11 від 24.10.2016 року (додається).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

Семенівський сільський голова:                                     А.В. Єрмоленко 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

30.01.2020   № ___-02/20

 

 

                                                 ДОДАТКОВА  УГОДА

до  договору  оренди  приміщенння

№ 11 від 24.10.2016 року

 

с. Семенівка                                                                    « 30 » січня 2020 року

 

Семенівська сільська рада, в особі сільського голови Єрмоленко Андрія Віталійовича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, (надалі - Орендодавець), з одного боку, та Комунальне підприємство «Спеціалізована ритуальна служба Мелітопольської районної ради Запорізької області» в особі директора Курочкіна Владислава Юрійовича, що діє на підставі статуту підприємства (надалі - Орендар), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду № 1 до Договору оренди приміщення № 11 від 24.10.2016 року (далі – Додаткова угода) про наступне:

 

         1. Пункт 1.4. договору оренди викласти в новій редакції наступного змісту: «Вартість Майна визначена відповідно до Звіту про незалежну оцінку нерухомого майна і становить 17 520 грн (сімнадцять тисяч п’ятсот двадцять гривень)».

         2. Абзац перший та другий пункту 3.1. договору оренди викласти в новій редакції наступного змісту: «Орендна плата визначається на підставі розрахунку плати за оренду майна (Додаток №2). Місячна орендна плата за перший (базовий) місяць оренди січень 2020 року становить 43 (сорок три) грн. 84 (вісімдесят чотири) коп. (без ПДВ)».

         3. Пункт 3.2. договору викласти в новій редакції наступного змісту: «Орендна плата вноситься Орендарем самостійно, без нагадування на розрахунковий рахунок UA 148201720314201007203041826  не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним».

         4. Пункт 8.1. договору оренди викласти в новій редакції наступного змісту: « Цей договір укладений строком на 2 роки 11 місяців та діє з «25» вересня 2019 року по «25» серпня 2022 року включно, а в частині орендної плати з «1» січня 2020 року.У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов Договору після закінчення його строку протягом одного місяця він підлягає продовженню на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені Договором».

 

         Інші умови договору, до яких не внесені зміни, зберігають чинність.

 

5.   Ця Додаткова угода  вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

 

        6.  Ця додаткова угода є невід’ємною частиною вищевказаного договору, складена у двох автентичних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін.

 

«Орендодавець» :                                                     «Орендар»:

                                                                          Комунальне підприємство

Семенівська сільська рада                               «Спеціалізована ритуальна

72355 Запорізька обл.,                                     служба Мелітопольської

Мелітопольський р-н.,                                     районної ради Запорізької

с. Семенівка,                                                    області»

вул. Першотравнева, 57                                   72355 Запорізька обл..

                                                                          Мелітопольський р-н.,

с. Семенівка                           

                                                                          вул. Першотравнева, 57

 

 

_____________Єрмоленко  А.В.                        ____________ Курочкін В.Ю.

м. п. (за наявності печатки)                                                                                   м. п.  (за наявності печатки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гід державних послуг. Банер