Порядок денний п’ятдесятої сесії сьомого скликання від

20 грудня 2018 року

 

1. Про сільський бюджет на 2019 р.

2. Про затвердження бюджетних програм

3. Про затвердження бюджетної програми «Відшкодування різниці між розміром

    ціни (тарифу) на комунальні послуги та розміром економічно-обгрунтованих

    витрат на їх виробництво (надання) для населення Семенівської сільської ради на

    2019 рік

4. Про створення адміністративно-господарського відділу сільської ради

5. Про затвердження штатних розкладів та умови праці сільської ради на 2019 рік.

6. Про умови оплати праці сільського голови

7. Про затвердження плану роботи сільської ради на 2019 рік

8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.05.2018 №16-37/18

9. Про надання Лук’янову О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах села Семенівка на території Семенівської сільської ради Мелітопольського району

10. Про відмову громадянці Абібуллаєвій А.Ш. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

11. Про відмову громадянці Абібуллаєвій А.Ш. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

12. Про відмову громадянці Абібуллаєвій А.Ш. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

13. Про відмову громадянці Касьян Т.А. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів

 

Різне: інформація сільського голови

 

 

Дата проведення сесії: 20.12.2018

№ скликання: 7

№ сесії: 50

Загальна кількість депутатів районної ради: 22

Кількість депутатів, які зареєструвалися: 15

 

Питання: 1. Про сільський бюджет на 2019 рік

 

 

 

УКРАЇНА

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

П’ятдесята сесія

 

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2018р                                                                                                   № 01-50/18

 

 Про сільський бюджет

 на 2019 рік

 

              Керуючись Бюджетним Кодексом України, п.23 ст.26  Закону  України  “Про місцеве  самоврядування  в  Україні ”, Семенівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2019 рік :
 1. доходи сільського бюджету  у сумі 14 371 140 гривень, у тому числі  доходи загального фонду сільського бюджету – 14 216 340 гривень, доходи спеціального фонду  сільського бюджету – 154 800 гривень згідно з додатком    № 1 цього рішення;
 2. видатки сільського бюджету  у сумі 14 371 140  гривень, у т.ч. видатки загального фонду сільського бюджету – 14 371 140 гривень, видатки спеціального фонду сільського бюджету -  821 050 гривень;
 3. профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 666 250 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 4. дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 666 250 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 5. оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 2 800  гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;
 6. резервний фонд сільського бюджету у сумі 30 000 гривень, що становить 0,2 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Відповідно до частини 7 статті  108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради у період між сесіями сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин сільського бюджету в разі збільшення (зменшення) бюджету села обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного та інших бюджетів, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів між  розпорядниками коштів сільського бюджету згідно розпорядженням голови сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету і фінансів з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

 

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  3 575 600 гривень згідно з додатком   7 до цього рішення.

 

 1. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:
 1. до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
 2. джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:
 1.  у частині доходів є надходження, визначені ст. 69¹ Бюджетного кодексу України.
 2. у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України,а також кошти,що передаються із загального фонду сільського бюджету  до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
 3. у частині кредитування є надходження, визначені в пунктах 10, 11 статті 69¹ Бюджетного кодексу України.

 

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету загального фонду на:

оплата праці  працівників бюджетних установ;

нарахування на  заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;                  

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – ІV рівнів  акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконкому сільської ради отримувати у порядку, визначеному   Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових   розривів  сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.                                                                                                                                                                

Визначити уповноваженою особою на укладання договорів від імені сільської ради Семенівського сільського голову.

 

 1. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:
 1. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

     здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

     оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків  за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Відповідно до статті 20 та статті 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України застосувати програмно – цільовий метод у бюджетному процесі  Астраханської сільської ради, починаючи із затвердження сільського бюджету  на 2019 рік. 

 

 1. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 1. Виконкому сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.    

 

 1. Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення вважати його невід’ємною частиною.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради.

 

 

 

Семенівський сільський голова                                              А.В. Єрмоленко

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА

 

Доходи сільського бюджету затверджуються у загальній сумі 14 820 181 гривень, з якої власні доходи  складають суму 12 412 700 гривень,

та офіційні трансферти від органів державного управління  - 2 407 481 гривень.

 

Основною складовою частиною доходів сільського бюджету є акцизний податок з вироблених та реалізованих підакцизних товарів   запланований у сумі 6 090 000 гривень та

місцеві податки (земельний податок, орендна плата , єдиний податок) у сумі                         3 620 400 гривень.       

 

       Видатки сільського бюджету  затверджуються у загальній сумі 14 820 181 гривень та будуть спрямовані на виплату у повному обсізі заробітної плати з нарахуваннями , продуктів харчування, оплату за спожиті енергоносії по установах сільської ради.

 

Основними завданнями  сільської ради на 2018 рік є:

 • проведення капітального та поточного ремонтів у Семенівській ЗОШ;
 • проведення капітального ремонту відокремленої будівлі ДНЗ «Казка»;
 • проведення капітального ремонту даху будівлі СК с.Рівне;
 • проведення ремонту СК с.Тамбовка.

 

Планується продовжити роботу щодо утримання та ремонту доріг на виконання затверджених програм.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про обласний бюджет на 2018 рік

         

Керуючись п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Запорізька обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Визначити на 2018 рік:

1) доходи обласного бюджету в сумі 10 008 656,362 тис. грн., у тому числі  доходи загального фонду обласного бюджету 9 090 250,5 тис. грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету 918 405,862 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

2) видатки обласного бюджету в сумі 10 008 638,215 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 9 090 250,5 тис. грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету 918 387,715 тис. гривень;

3) повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 3 251,513 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету –  3 251,513 тис. гривень, згідно з додатком  4 до цього рішення;

4) надання кредитів з обласного бюджету в сумі 3 269,660 тис. грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 3 269,660 тис. гривень, згідно з додатком  4 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік у сумі 10 008 638,215 тис. грн. у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 9 090 250,5 тис. грн. та спеціальному фонду 918 387,715 тис. грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 2 000 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі  52 000,0 тис. гривень.

 

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

компенсація відсотків, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплата енергосервісу.

 

7. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 796 940,685 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків  за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

10. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на        2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені в ст. 66 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів обласного бюджету, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені   в ст. 691 Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також надходження до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду обласного бюджету.

 

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені в пунктах 10, 11 статті 691 Бюджетного кодексу України.

 

14. Відповідно до п. 7 ст. 108 Бюджетного кодексу України делегувати обласній державній адміністрації у період між сесіями обласної ради збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) для області обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів обласного бюджету на підставі розпоряджень голови обласної державної адміністрації, з подальшим внесенням змін до цього рішення, за наступними субвенціями:

 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною на виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

 

15. Відповідно до п. 8 та п. 10 ст. 23 та п. 7 ст. 108 Бюджетного кодексу України делегувати обласній державній адміністрації у період між сесіями обласної ради  збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин обласного бюджету в разі збільшення (зменшення) області обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх  розподіл, а також перерозподіл обсягів, затверджених міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів обласного бюджету згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань бюджету з наступним внесенням змін до цього рішення, крім трансфертів перерахованих в пункті 14.

 

16. Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ст. 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та              ст. 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження обласній державній адміністрації в процесі виконання обласного бюджету укладати договори щодо умов надання субвенцій з обласного бюджету та отримання їх з інших бюджетів.

 

17. Відповідно до ст. 70 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Бюджетного кодексу України дозволити директору Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

18. Додатки 1, 3, 4, 5, 7 до цього рішення вважати його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Голова  ради                                                                   Г.В. Самардак                                 

Голосування: в цілому – за – 15 депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

 

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

Питання: 2. Про затвердження бюджетних програм сільської ради

Голосування: в цілому – за – 15 депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

 

Питання: 3. Про затвердження бюджетної програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для населення Семенівської сільської ради на 2019 рік

Голосування: в цілому – за – 15 депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

Питання: 4. Про створення адміністративно-господарського відділу сільської ради Голосування: в цілому – за – 15  депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

 

Питання: 5. Про затвердження штатних розкладів та умови праці сільської ради на 2019 рік..

Голосування: в цілому – за – 15 депутатів

                                            проти – немає

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

Питання: 6. Про умови оплати праці сільського голови

Голосування: в цілому – за – 9  депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались – 3

                                                не голосували - 3

Результат: не прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

Не голосувала

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

Утримався

Нетребко Павло Сергійович

Не голосував

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

Утрималась

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

Утримався

Шкітіна Світлана Олександрівна

Не голосувала

 

 

Питання: 7. Про затвердження плану роботи сільської ради на 2019 рік Голосування: в цілому – за – 15 депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

Питання: 8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.05.2018 №16-37/18

Голосування: в цілому – за – 15  депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

 

Питання: 9. Про надання Лук’янову О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в межах села Семенівка на території Семенівської сільської ради Мелітопольського району

Голосування: в цілому – за – 15  депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

 

Питання: 10. Про відмову громадянці Абібуллаєвій А.Ш. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

Голосування: в цілому – за – 15 депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

 

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

 

Питання: 11. Про відмову громадянці Абібуллаєвій А.Ш. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

Голосування: в цілому – за – 15  депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

 

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

 

Питання: 12. Про відмову громадянці Абібуллаєвій А.Ш. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

Голосування: в цілому – за – 15  депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

 

Питання: 13. Про відмову громадянці Касьян Т.А. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів

Голосування: в цілому – за – 15 депутатів

                                            проти – немає

                                            утримались - немає

Результат: прийнято.

Башаріна Віра Володимирівна

ЗА

Безсонова Валентина Анатоліївна

ЗА

Веліхаєв Шевкет Якубович

ЗА

Глухарєв Олексій Олексійович

ЗА

Захаров Ігор Станіславович

ЗА

Зінченко Сергій Іванович

ЗА

Нетребко Павло Сергійович

ЗА

Прохоров Євген Володимирович

ЗА

Родіонова Любов Володимирівна

ЗА

Рудаков Сергій Вікторович

ЗА

Рятсеп Світлана Вікторівна

ЗА

Скрильник Володимир Григорович

ЗА

Усик Олена Іванівна

ЗА

Шитік Андрій Юрійович

ЗА

Шкітіна Світлана Олександрівна

ЗА

 

Секретар Семенівської сільської ради:                                          В.В. Башаріна

Гід державних послуг. Банер