Фото без опису                      ПРОЄКТ

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

___Восьмого_скликання

Чотирнадцята сесія

 

                                                  РІШЕННЯ                                    

 

_____________                                с. Семенівка                                 № __________

 

Про затвердження звіту про

виконання бюджету Семенівської

сільської територіальної громади

за І півріччя 2021 року

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, з метою підведення підсумків щодо проведеної роботи по забезпеченню надходжень до сільського бюджету, виконання видатків і проведення заходів бюджетними установами, що фінансуються з бюджету Семенівської сільської територіальної громади та виконання сільських програм Семенівської  сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року :

по доходах в сумі 54117,637 тис. грн., з них по загальному фонду –
53919,202
тис. грн. та по спеціальному фонду – 198,435 тис. грн.;

по видатках в сумі  48 124,360 тис. грн, з них по загальному фонду           – 46 242,693 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1 881,667 тис. грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

 

Семенівський сільський   голова                                           Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

 

 

Аналіз виконання загального фонду бюджету за І півріччя 2021 року

                                                                                                                  тис. грн

ККД

Доходи

Уточнений план на  рік

Уточнений план на І півріччя 2021 року

Виконано за І півріччя 2021 року

% виконання до помісячного плану

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

37052,7

19504,8

24424,5

125,2

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

22220,0

11110,0

11574,8

104,2

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

8509,7

4254,8

5173,5

121,6

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

4079,7

2034,0

1224,3

60,2

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

2243,3

2106,0

6452,0

306,4

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

9,0

4,2

29,7

708,1

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

0,0

0,0

1,5

0,0

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення

5,0

2,4

2,2

89,8

14021900

Пальне

1500,0

750,0

926,1

123,5

14031900

Пальне

5500,0

2749,8

3145,2

114,4

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

1037,4

518,4

444,0

85,6

18010000

Податок на майно 

10960,8

2428,7

3543,0

145,9

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

1,0

0,5

0,0

0,0

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

111,8

0,0

21,5

0,0

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

752,8

0,0

228,7

0,0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

347,0

173,4

273,1

157,5

18010500

Земельний податок з юридичних осіб 

358,0

178,8

208,1

116,4

18010600

Орендна плата з юридичних осіб 

3560,0

1776,0

2269,9

127,8

18010700

Земельний податок з фізичних осіб 

4070,0

0,0

248,8

0,0

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

1760,0

300,0

284,3

94,8

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб 

0,2

0,0

8,7

0,0

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

0,0

0,0

0,2

0,0

18050000

Єдиний податок  

8681,0

2759,4

2778,1

100,7

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

360,7

115,0

80,1

69,7

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

2420,3

1274,6

1465,2

115,0

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

5900,0

1369,8

1232,8

90,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

0,0

0,0

5,7

0,0

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

0,0

0,0

4,1

0,0

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

0,0

0,0

11,5

0,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

187,3

93,6

138,6

148,1

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

7,3

3,6

3,7

101,5

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

180,0

90,0

135,0

150,0

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

4,4

2,2

0,0

0,0

22090000

Державне мито  

4,2

2,0

2,0

99,3

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

3,2

1,6

2,0

129,8

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

1,0

0,5

0,0

0,0

24060300

Інші надходження  

0,0

0,0

0,5

0,0

40000000

Офіційні трансферти  

32242,9

18462,3

18462,3

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

30680,5

17749,4

17749,4

100,0

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

30680,5

17749,4

17749,4

100,0

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1339,0

608,6

608,6

100,0

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

1339,0

608,6

608,6

100,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

223,4

104,3

104,3

100,0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

209,4

90,2

90,2

100,0

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

14,1

14,1

14,1

100,0

 Разом доходів ( без урахування міжбюджетних трансфертів)

64941,8

28815,5

35456,9

123,0

Всього доходів

97184,7

47277,8

53919,2

114,0

 

Аналіз виконання доходів спеціального фонду бюджету Семенівської громади за І півріччя 2021 року

                                                                                                                          тис. грн.

ККД

Доходи

 Уточнений план на  рік

 Уточнений план на І півріччя 2021 року

Виконано за І півріччя 2021 року

% виконання до річного плану

 
 

19010000

Екологічний податок 

26,1

13,1

12,4

47,5

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

17,0

8,5

8,4

49,5

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 

3,0

1,5

1,7

58,3

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

6,1

3,1

2,2

36,7

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

210,0

105,0

183,3

87,3

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

210,0

105,0

183,3

87,3

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

190,0

95,0

153,9

81,0

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`

20,0

10,0

5,3

26,5

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

0,0

0,0

24,0

0,0

 

40000000

Офіційні трансферти  

595,0

0,0

0,0

0,0

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

595,0

0,0

0,0

0,0

 

41053600

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

595,0

0,0

0,0

0,0

 

50000000

Цільові фонди  

34,0

16,8

2,8

8,2

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

34,0

16,8

2,8

8,2

 

Разом доходів ( без урахування міжбюджетних трансфертів)

270,1

134,9

198,4

73,5

 

Всього доходів

865,1

134,9

198,4

22,9

 

 

Видатки загального фонду бюджету  Семенівської громади за І півріччя 2021 року

                                                                                                                           тис. грн.

Код

Показник

План на рік з урахуванням змін

План на І півріччя 2021 року

виконано за І півріччя  2021 року

% виконання за І півріччя  2021 року

1

2

3

4

5

6

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

         24633,0

11334,1

10199,8

90,0

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1797,5

918,5

627,4

68,3

1010

Надання дошкільної освіти

11179,6

6469,3

5884,9

91,0

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

9553,5

7683,3

6317,7

82,2

1031

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

30680,5

17749,4

16188,4

91,2

1061

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

1085,0

1085,0

0,0

0,0

1142

Інші програми та заходи у сфері освіти

528,1

314,1

164,3

52,3

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

138,9

69,4

30,2

43,4

1210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

58,4

58,4

52,8

90,5

3032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

12,0

6,0

0,0

0,0

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

90,0

45,0

37,5

83,3

3035

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

10,0

6,0

0,0

0,0

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

60,0

30,0

0,0

0,0

3210

Організація та проведення громадських робіт

5,0

5,0

3,4

67,8

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

125,0

90,0

62,8

69,8

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

1401,3

850,3

778,6

91,6

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

8581,7

4516,0

3426,4

75,9

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50,0

40,0

32,1

80,3

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

30,0

30,0

30,0

100,0

6014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

30,0

30,0

16,7

55,6

6030

Організація благоустрою населених пунктів

1749,0

1345,0

795,7

59,2

6071

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт

490,0

452,0

443,1

98,0

7442

Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури

0,0

0,0

0,0

0,0

8000

Інша діяльність

80,0

0,0

0,0

0,0

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

30,0

0,0

0,0

0,0

8710

Резервний фонд місцевого бюджету

50,0

0,0

0,0

0,0

9110

Реверсна дотація

446,4

223,2

223,2

100,0

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

1484,0

927,6

927,6

100,0

 

Всього по бюджету

94298,7

54277,8

46242,7

85,2

 

Видатки спеціального фонду бюджету Семенівської громади

за І півріччя 2021 року

                                                                                                                           тис. грн.

Код

Показник

План на рік з урахуванням змін

План на І півріччя 2021 року

Касові видатки за вказаний період

% виконання за І півріччя 2021 року

1

2

3

4

5

6

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

821,3

821,3

704,1

85,7

1010

Надання дошкільної освіти

190,0

95,0

128,9

 

1021

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

1400,0

539,0

0,0

0,0

1061

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

20,0

20,0

19,9

99,6

1200

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

70,5

20,8

0,0

0,0

1210

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1,0

1,0

0,0

0,0

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

6,5

 

 

5045

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

1,0

1,0

0,0

0,0

6030

Організація благоустрою населених пунктів

1776,0

760,0

711,0

93,2

6082

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

300,0

300,0

299,2

99,7

7310

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

3437,0

0,0

0,0

0,0

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

15,0

15,0

12,0

79,9

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого

34,0

16,8

0,0

0,0

8000

Інша діяльність

621,1

13,1

0,0

0,0

8312

Утилізація відходів

621,1

13,1

0,0

0,0

Всього по бюджету

8686,8

2602,9

1881,7

72,3