Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

шістдесят перша сесія

 

РІШЕННЯ

29 серпня 2019 року                                                                 №03-61 /19

 

Про визначення послуги з

поводження з побутовими відходами,

як окремої комунальної послуги,

право на яку, виборюється на конкурсних засадах

 

 Керуючись п.п. 6 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 «Загальні питання» Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 631 (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»,  з метою проведення конкурсного відбору підприємств, установ та   організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради,   Семенівська сільська рада 

 

                                                  ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити наступну комунальну послугу, право на яку виборюється на конкурсних засадах:

- послуга з поводження з побутовими відходами.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території  Семенівської сільської ради (далі - Положення) згідно з додатком № 1.

3. Утворити та затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради (далі – Конкурсна комісія) згідно з додатком № 2.

2. Затвердити конкурсну документацію щодо визначення виконавців послуг з поводження з побутовими відходами  на території Семенівської  сільської ради (додаток №3).

3. Конкурсній комісії:

- у своїй діяльності керуватись нормами Положення про проведення конкурсного відбору підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради, затвердженого даним рішенням;

- провести конкурсний відбір підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів,економічного розвитку Семенівської сільської ради.

 

 

Сільський  голова                                                                           А.В. Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до рішення сільської рад

від 29.08.2019 року № 03-61/19

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про проведення конкурсного відбору підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території  Семенівської сільської ради

 

1. Загальні положення.

 

      1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 21 Закону України «Про відходи», Постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» (зі змінами), від 10.12.2008 № 1070 “Про затвердження правил надання послуг поводження з побутовими відходами” (зі змінами), від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

 

1.2.  Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсного відбору виконавців з надання  послуг з поводження з побутовими відходами на території  Семенівської сільської ради (далі — конкурс).

 

1.3. Метою проведення конкурсу є надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів, розвиток ринкових відносин, ліквідація монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг.

 

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- проінформованість громадян про результати конкурсу.

 

1.5.  Конкурс проводиться за умови:

 • включення органом місцевого самоврядування зазначених послуг до переліку житлово-комунальних послуг, право на надання яких виборюється на конкурсних засадах;
 • закінчення строку дії або розірвання договору на виконання послуг;

 

1.6.  До участі в конкурсі допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи):

 • установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;
 • які можуть забезпечити належне, якісне та в повному обсязі виконання обов’язків щодо надання послуг з поводження з побутовими відходами (відповідно визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);
 • уповноважені на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Кількість учасників конкурсу не обмежується.

 

1.7.  Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

2. Терміни та визначення.

2.1. Поняття, що використовуються у Порядку, мають таке значення:

 

Організатор конкурсу –Семенівська сільська рада.

Учасник конкурсу– суб’єкт господарювання (юридична особа), що подав конкурсну пропозицію.

Конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються (надаються) організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу.

Заявка – сукупність документів, що подаються для отримання конкурсної документації.

Територіальний принцип – надання Послуг Споживачам у чітко визначених межах території Семенівської сільської ради (села: Семенівка, Тамбовка, Рівне, Обільне).

Виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Споживач – фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Якість житлово-комунальної послуги – сукупність нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача відповідно до законодавства.

Виконавець – суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

Послуги з вивезення побутових відходів – збирання,  та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населених  пунктах  згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності  людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Великогабаритні відходи – тверді відходи, розміри яких перевищують 50x50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх уконтейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра.

Ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я  людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації .

Джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка).

 

2.2.  Інші терміни та поняття що використовуються в Положенні, наведені в законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постановах Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами».

 

3. Порядок організації і проведення конкурсу

     3.1 Організація і проведення конкурсу здійснюється Семенівською сільською  радою (далі – організатор конкурсу) у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2 Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує Конкурсну документацію щодо визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів  на території Семенівської сільської ради  (далі — Конкурсна документація), яка містить таку інформацію:

3.2.1 Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

3.2.2 Перелік послуг.

3.2.3 Підстава для проведення конкурсу.

3.2.4 Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

3.2.5 Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

 • матеріально-технічної бази;
 • працівників відповідної кваліфікації;
 • досвіду роботи з надання послуг з поводження з побутовими відходами;
 • вартість надання послуг;
 • відповідність критеріям якості надання послуг;
 • дотримання графіка вивезення побутових відходів, погодженого з органом місцевого самоврядування.

 

3.2.6. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами.

3.2.7. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам.

3.2.8. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами:  розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня   відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

3.2.9. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

-   загальна кількість будинків, у тому числі будинки з трьома та більше поверхами, кількість мешканців таких будинків;

-   місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації,  центрального  опалення, водо- та газопостачання);

-   кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

-  відомості про балансоутримувачів будинків;

-   наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

-   загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

-    місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

-    кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

-    наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

-                  характеристика під’їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

-   загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

- площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності).

3.2.10. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації,  видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими  відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості, побутові відходи повинні перевозитися до найближчого об’єкта поводження з ними.

3.2.11. Вимоги до конкурсних пропозицій.

3.2.12. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 • вартість послуг;
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;
 • кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);
 • фінансова спроможність учасника конкурсу;
 • строки надання послуг;
 • наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;
 • підвищення якості послуг та зниження їх вартості;

3.2.13 Можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

3.2.14 Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

3.2.15 Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 

3.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять представники організатора конкурсу, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, які не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

3.3.1. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

3.3.2. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

3.4. Склад конкурсної комісії затверджує організатор конкурсу.

3.5. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та учасників конкурсу.

3.6. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити інформацію, передбачену пунктами 3.2.1. – 3.2.4., 3.2.8. – 3.2.10., 3.2.14. – 3.2.15. Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

3.7. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 (тридцять) календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

3.8. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом 3 (трьох) робочих днів після  надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

3.9 Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

3.10. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

3.11. У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається або надається усім учасникам зборів.

 

3.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

 

3.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

 

 

4. Подання документів

4.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією:

4.1.1  Заява на участь у конкурсі за формою (додаток).

4.1.2 Копія Статуту.

4.1.3 Копія довідки ЄДРПОУ.

4.1.4.Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

4.1.5 Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період.

4.1.6 Оригінал довідки відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами.

4.1.7 Оригінал довідки відповідних органів Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України.

4.1.9 Документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання:

 • кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання;
 • наявність власної ремонтної бази;
 • наявність необхідної кількості контейнерного парку тощо.

4.1.10. Документи, що містять відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік.

4.1.11. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби і довідки про проходження ними технічного огляду.

4.1.12.Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів (GPS), найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації.

4.1.13. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

4.1.14. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

4.1.15. Довідки про наявності працівників (водіїв, операторів) відповідної кваліфікації.

4.1.16. Документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими відходами.

4.1.17. Документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання:

кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

4.1.18. Інформація про наявність диспетчерської служби.

4.1.19. Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з поводження з побутовими відходами (впровадження роздільного збирання) належного рівня якості.

 

4.2.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

4.3.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

4.4.  Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання  конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

4.5.  Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4.6  Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

 

Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

5. Проведення конкурсу

    5.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені Конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

5.2. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

 

5.3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено Конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

 

5.4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 

5.5.  За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

 • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим Конкурсною документацією;
 • конкурсна пропозиція не відповідає Конкурсній документації;
 • встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
 • учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

 

5.6.  Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

 • неподання конкурсних пропозицій;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5.5 Порядку.

 

5.7.  У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу   таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

6. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

 

6.1.  Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 5.5. Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у Конкурсній документації.

Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам надано у Конкурсній документації.

 6.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

 

Перевага надається тому учаснику конкурсу, що подав конкурсній  комісії  проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів: інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

 

6.3.  Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу  голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 

6.4. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 

6.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

 

6.6. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 (трьох) календарних днів усім учасникам конкурсу.

 

6.7. Організатор конкурсу протягом не більш як 5 (п’яти) робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території обслуговування міста, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як 5 (п’ять) років.

 

6.8. З переможцем конкурсу протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з поводження з побутовими відходами на певній території обслуговування, відповідно до Типового договору на надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради за територіальним принципом.

 

6.9. У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки 1 (один) учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами на території обслуговування Семенівської сільської ради, межі якої були визначені умовами конкурсу, повинен становити 12 (дванадцять) місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

 

6.10.  Переможець конкурсу має право, за бажанням, укладати субпідрядні договори без проведення додаткових конкурсів.

 

 

      7.     Порядок вирішення спорів

 

7.1. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

7.2. У разі порушення законодавства при проведенні конкурсу або підписанні договору результати конкурсу та/або договору визнаються недійсними в суді і призначається новий конкурс не пізніше ніж через 10 (десять) днів після набрання чинності рішення суду.

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                               В.В. Башаріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 2

до рішення сільської ради

від 29.08.2019року № 03-61/19

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору підприємств, установ та організацій що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради 

Нетребко  

Павло Сергійович                       - заступник сільського голови з питань

                                                        діяльності виконавчих органів Семенівської

                                                        сільської ради, голова комісії

 

Циплакова                                    - діловод  сільської ради,  секретар комісії

Наталія Анатоліївна

 

Члени комісії: 

 

Гусєва                                         - спеціаліст головний бухгалтер сільської ради;

Ольга Валентинівна

        

Шкітіна

Світлана Олександрівна           -   депутат Семенівської сільської ради;

                                

Логвін

Ірина Олексіївна                       - начальник земельного відділу Семенівської сільської ради;

 

Безсонова

Валентина Анатоліївна            - депутат Семенівської сільської ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку сільської ради

 

Секретар сільської ради                                                      В.В. Башаріна

 

ДОДАТОК №3

до рішення сільської ради від

29.08.2019 року № 03-61/19

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

щодо визначення виконавців послуг з поводження з побутовими відходами  на території Семенівської сільської  ради 

1.     Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Семенівська сільська  рада; 72355, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Першотравнева, 57.

     2.     Перелік послуг:  

поводження з побутовими відходами, а саме: збирання, вивезення (перевезення) твердих побутових відходів на відповідній території обслуговування  (на території Семенівської сільської ради)

      3.     Підстава для проведення конкурсу:

Рішення  Семенівської сільської  ради від 29.08.2019 року № _____________

      4.     Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Семенівської с/р : Нетребко П.С., тел. 44-94-09; 44-90-99; 44-91-41; 44-95-10

 5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 5.1.  Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

5.2. Наявність достатньої кількості спеціально обладнаних сучасних транспортних засобів різних типів, для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території.

5.3. Наявність сучасної матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.4. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів.

5.5. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.6. Можливість проводити, в установленому законодавством порядку, щоденний медичний огляд водіїв в належним чином обладнаному медичному пункті.

5.7. Розрахунок вартості надання послуг з поводження з побутовими відходами.

5.8. Досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими відходами.

5.9.Наявність працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців).

5.10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага:

-  повторне використання;

- використання як вторинної сировини;

- отримання електричної чи теплової енергії;

- захоронення побутових відходів.

5.11. Створення системи управління якістю.

5.12. Створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

5.13. Дотримання графіка надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Семенівської сільської ради.

5.14. Наявність інвестиційної програми (програми капітальних витрат) розвитку підприємства, включаючи заходи щодо підвищення якості надання послуг з поводження з побутовими відходами, в тому числі придбання сучасної спецтехніки, контейнерів для збору твердих та великогабаритних побутових відходів, впровадження роздільного збирання побутових відходів, тощо.

5.15 Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

 6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

 6.1 Заява на участь у конкурсі.

6.2 Копія Статуту підприємства.

6.3 Копія довідки ЄДРПОУ.

6.3 Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

6.4 Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період.

6.5 Оригінали довідок про відсутність заборгованості  з відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду (станом на момент подачі конкурсної документації).

6.6  Інформація про обсяги надання послуг зі збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік та досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими відходами;

6.8  Копію ліцензії на право здійснення збору і вивозу побутових відходів (надається у випадку введення обов’язкового ліцензування);

6.9  Довідка в довільній формі, яка містить відомості про підприємство (учасника конкурсу):

а) реквізити (назва, адреса – юридична та фактична, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

 

7. Вимоги до конкурсних пропозицій:

  7.1.  Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених Конкурсною документацією.

7.2. У разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.

7.3. У разі відмови учасника конкурсу надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій Конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

7.4. Учасник конкурсу може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

7.5. Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

7.6. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою  конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7.7. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника конкурсу та підпис уповноваженої особи (осіб). Усі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються прізвищем та ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.

7.8. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.

7.9. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 8. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 |     Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

відсутність спецтранспорту – 0 балів;

наявність орендованого спецтранспорту - 2 бали;

наявність власного спецтранспорту – 5 балів.

2

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення   побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів;

наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали;

наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів.

3

Підтримання належного санітарного та технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для утримання контейнерів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціального обладнання транспортних засобів

відсутність транспорту для миття контейнерів – 0 балів;

наявність орендованого транспорту для миття контейнерів - 2 бали;

-         наявність власного транспорту для миття контейнерів – 5 балів.

4

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

відсутність медичного пункту – 0 балів;

- отримання медичних послуг на договірній основі – 2 бали;

- наявність власного медичного пункту – 5 балів.

5

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

відсутня система навігації – 0 балів;

наявний гарантійний лист про введення системи навігації – 2 бали;

наявна система навігації – 5 балів.

6

Вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, ремонтних, побутових відходів.

вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, ремонтних, побутових відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо

-         найбільша пропозиція – 0 балів

-         найменша пропозиція – 5 балів

-         інші пропозиції – 2 бали

7

Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

- найбільша пропозиція – 0 балів

- найменша пропозиція – 5 балів

- інші пропозиції – 2 бали

8

Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

-         досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 0-5 років – 0 балів

-         досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 5-10 років – 2 бали

-         досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів більше 10 років – 5 балів

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

-         наявність більше 5 порушень – 0 балів;

-         наявність до 5 порушень включно – 2 бали;

-         відсутність порушень – 5 балів.

9

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів

-         виключне захоронення відходів – 0 балів;

-         сортування відходів з вилученням вторинної сировини – 2 бали;

-         використання відходів для виробництва електричної, теплової енергії, тощо – 5 балів

10

Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів

Перевага надається учасникові, що гарантує найбільший обсяг інвестицій

- обсяг інвестицій становить до 100 тис . грн.. – 0 балів;

-   обсяг інвестицій становить від 100 до 300 тис . грн.. – 2 бали;

- обсяг інвестицій становить більше 300 тис. грн.. – 5 балів;

Максимально можлива кількість - 50 (п’ятдесят ) балів;

8.2. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець конкурсу визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

 9. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

    9.1.  Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту Конкурсної документації до організатора конкурсу.

9.2. Організатор конкурсу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення на запит учасника конкурсу.

9.3. У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту Конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів.

9.4. При проведенні організатором конкурсу зборів учасників конкурсу з метою надання роз’яснень щодо змісту Конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом 3 (трьох) робочих днів усім учасникам конкурсу.

9.5. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних  днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

9.6. У разі несвоєчасного внесення змін до Конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

 10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:   10.1.  Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або надсилається поштою.

10.2. Місце прийому конкурсних пропозицій: 72355, Запорізька область, Мелітопольський район, с. Семенівка, вул. Першотравнева, 57.

10.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: дата: 04.10.2019 р.; час: 15-00.

10.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

10.5.  Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

10.6.  Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

10.7. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання  конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження.

10.8. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана Конкурсну документацію.

10.9. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

11. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

 11.1.  Місце: 72355, Запорізька область, Мелітопольський район, село

                      Семенівка, вул. Першотравнева, 57.

11.2.  Дата: 07.10.2019р..

11.3. Час:10-00   .

11.4.  До участі у процедурі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями організатор конкурсу допускає учасників конкурсу (суб’єкти господарювання — юридичні особи), якого представляє керівник підприємства.

У разі, якщо учасника конкурсу представляє інша уповноважена ним особа, необхідно надати оформлену згідно з вимогами чинного законодавства довіреність на представництво інтересів та право підпису документів від імені учасника конкурсу, копію документа, який підтверджує повноваження керівника на підпис такої довіреності, а також мати при собі оригінал документа що засвідчує його особу.

Копії документів, які засвідчують особу представника учасника конкурсу повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

11.5. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

11.6.  Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія  перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено Конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

11.7.  Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

11.8.  Після розкриття конвертів, внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

11.9.  За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

 • учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим Конкурсною документацією;
 • конкурсна пропозиція не відповідає Конкурсній документації;
 • встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
 • учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

 12 Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

-  неподання конкурсних пропозицій;

-  відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5 Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Семенівської сільської ради.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

12.1. Конкурсні пропозиції, які не було відхилено, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

12.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсну пропозицію якого визнано найкращою за результатами оцінки.

12.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12.4. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

12.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 (трьох) календарних днів усім учасникам конкурсу.

 

 

 

 

 

Секретар Семенівської сільської ради                                          В.В.Башаріна

Гід державних послуг. Банер