Комунальне підприємство «ЕКОСЕМ» Семенівської сільської ради починало свою діяльність з 01.03.2020 року  з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території сіл Новомиколаївського старостинського округу Семенівської сільської ради. З того часу відбулися суттєві зміни як в сторону зменшення статей  витрат (зменшилась ціна на дизельне паливо,збільшився об’єм надання послуг, додались об’єкти надання послуг) так і в сторону збільшення ( підвищився прожитковий мінімум з 01.07.20року). Через те,що майже всі статі витрат змінюються потрібно встановити  новий тариф .

Розрахунок тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів затвердженого постановою кабінету міністрів України від 26.07.2006 року №1010, Наказу Мінрегіонбуду від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення».

 

Планова собівартість 1 м3 ТПВ на  2020 рік  змінилась з 167,54грн. на 178,01 грн.

В таблиці 1 наведені суми витрат у  плановому тарифі.

Таблиця 1

Види витрат

Сума витрат у фактичному тарифі,грн..

Сума витрат у плановому тарифі,грн..

Причина  різниці

Витрати на оплату праці основних робітників

54891

121057

підвищення рівня прожиткового мінімуму,прийняття водія автотранспортних засобів

Витрати на паливно-мастильні матеріали

40130

41105

зменшення ціни,але збільшення надання послуг (кількості ходок)

Витрати на оплату послуг з прийому та захоронення ТПВ

44342

57220

збільшення обсягів надання послуг

Витрати на запасні частини

0

0

 

Загальновиробничі витрати

60811

50495

пере поділення між іншими об’єктами

Адміністративні витрати

24261

35500

підвищення рівня прожиткового мінімуму

Витрати на збут

7608

11833

підвищення рівня прожиткового мінімуму

Повна собівартість

232043

317210

 

Собівартість 1м3

167,54

178.01

 

Плановий об’єм надання послуг

1385 м3

1782 м3

збільшення кількості абонентів

 

 

 

Директор                                                                              Л.А.Подкаменна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо зміни деяких статей витрат, які були враховані при розрахунку нових тарифів з надання послуг зі збору та вивезення ТПВ на території сіл Семенівської сільської ради

Комунальне підприємство «ЕКОСЕМ» Семенівської сільської ради пояснює, що в процесі обговорення та розгляду наданого сільській раді нового тарифу з надання послуг зі збору та вивезення ТПВ  були внесені наступні зауваження:

- переглянути розрахунок витрат на ПММ;

- переглянути кількість абонентів,не враховувати таких, які неспроможні користуватися послугою із різних причин;

- зменшити витрати на оплату послуг за захоронення ТПВ через зменшення  об’ємів зі збору та вивезення ТПВ;

- знизити розрахунок витрат на дизпаливо через зменшення ціни;

- збільшити розрахунок витрат на оплату праці згідно прийнятих змін до Галузевої угоди від 04.12.2018р. №26

- збільшення суми загальновиробничих  та адміністративних витрат через не розподілення їх за видами діяльності,які не надаються новоствореним підприємством.(. На функцію ТПВ у діючому тарифі відносилось 22,5%).

В таблиці 1 наведені суми  витрат у діючому та плановому тарифі перераховані з урахуванням зауважень та змін,а також причини різниці у витратах.

Таблиця 1

Види витрат

Сума витрат у діючому тарифі,грн..

Сума витрат у плановому тарифі,грн..

Причини різниці в витратах

Витрати на оплату праці основних робітників

179808

311383

підвищення рівня прожиткового мінімуму та додаткова виплата середньомісячної з/плати військовослужбовцю

Витрати на паливно-мастильні матеріали

116776

162575

збільшення ціни на паливо та його витрат 

Витрати на оплату послуг з прийому та захоронення ТПВ

89594

106468

 планується збільшення кількості ТПВ в тонах через зменшення коефіцієнту ущілення

Витрати на запасні частини

7964

0

новий сміттєвоз

Загальновиробничі витрати

70153

251391

збільшення через не розподіл за видами діяльності

Адміністративні витрати

41168

128100

збільшення через не розподіл за видами діяльності

Витрати на збут

25010

45140

ріст заробітної плати

Повна собівартість

530473

1005057

 

Собівартість 1м3

136,34

216,93

 

Плановий об’єм надання послуг

4669м3

4633

зменшення кількості абонентів

 

Внаслідок вищевказаного, виникає необхідність у збільшені планової собівартості . Подальше здійснення  діяльності в існуючих  умовах може призвести до виникнення негативних наслідків,а саме порушення графіку надання послуг та накопичення сміття на вулицях сіл.

 

Директор                                                                   Л.А.Подкаменна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо зміни деяких статей витрат, які були враховані при розрахунку нових тарифів з надання послуг зі збору та вивезення ТПВ на території сіл Семенівської сільської ради

Комунальне підприємство «ЕКОСЕМ» Семенівської сільської ради пояснює, що в процесі обговорення та розгляду наданого сільській раді нового тарифу з надання послуг зі збору та вивезення ТПВ  були внесені наступні зауваження:

- переглянути розрахунок витрат на ПММ;

- знизити розрахунок витрат на дизпаливо через зменшення ціни та його кількості;

- збільшити розрахунок витрат на оплату праці згідно прийнятих змін до Галузевої угоди від 04.12.2018р. №26

- зменшення суми загальновиробничих  та адміністративних витрат шляхом зменшення оплати праці директора,головного бухгалтера,головного механіка.

В таблиці 1 наведені суми  витрат у  діючому  та у плановому тарифі перерахованому з урахуванням зауважень та змін,а також причини різниці у витратах.

Таблиця 1

Види витрат

Сума витрат у діючому тарифі,грн..

Сума витрат у плановому тарифі,грн..

Причини різниці в витратах

Витрати на оплату праці основних робітників

179808

314542

підвищення рівня прожиткового мінімуму та додаткова виплата середньомісячної з/плати військовослужбовцю

Витрати на паливно-мастильні матеріали

116776

134838

збільшення ціни на паливо , але зменшення його витрат 

Витрати на оплату послуг з прийому та захоронення ТПВ

89594

106468

 планується збільшення кількості ТПВ в тонах через зменшення коефіцієнту ущілення

Витрати на запасні частини

7964

0

новий сміттєвоз

Загальновиробничі витрати

70153

153324

збільшення через не розподіл за видами діяльності, але зменшення на оплату праці

Адміністративні витрати

41168

108580

збільшення через не розподіл за видами діяльності,але зменшення коефіцієнту до 1,5

Витрати на збут

25010

24639

ріст заробітної плати,але  на 0,25 окладу

Повна собівартість

530473

842391

 

Собівартість 1м3

136,34

181,82

 

Плановий об’єм надання послуг

4669м3

4633

зменшення кількості абонентів

 

Внаслідок вищевказаного, виникає необхідність у збільшені планової собівартості . Подальше здійснення  діяльності в існуючих  умовах може призвести до виникнення негативних наслідків,а саме порушення графіку надання послуг та накопичення сміття на вулицях сіл.

 

Директор                                                                   Л.А.Подкаменна