Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Сьомого  скликання

П’ятдесят шоста сесія

 

РІШЕННЯ

 

    .    .2019                                                                       №      -56/19

 

Про внесення змін

до Положення про постійні комісії

Семенівської сільської ради

 

Керуючись ст.ст. 25, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації покладених на Семенівську сільську раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в Положення про постійні комісії Семенівської сільської ради, затверджене рішенням Семенівської сільської ради від 19.11.2015 року №01 «Про утворення постійних депутатських комісій сільської ради, затвердження їх складу, положень та обрання голів» (далі – Положення), доповнивши розділ ІІІ Положення новим абзацем наступного змісту:

«До повноважень постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради належить розгляд проектів регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких комісія забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради», і далі по тексту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                                                   А.В.Єрмоленко

 

Проект рішення підготував:

Начальник юридичного відділу сільської ради                                  І.В.Рибакова

 

Аркуш погодження додається

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Семенівської сільської ради

«Про внесення змін до Положення про постійні комісії Семенівської сільської ради»

 

І. Цілі і завдання рішення

Дане рішення приймається з метою вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторним органом (сільською радою) та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

 

ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

В процесі прийняття регуляторних актів, регуляторний орган – Семенівська сільська рада наділена повноваженнями та функціями, передбаченими Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», щодо здійснення державної регуляторної політики.

Відповідно до ч.1 ст.31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільські ради  з  метою  реалізації  покладених на них цим Законом повноважень у здійсненні державної  регуляторної  політики  можуть створювати  у  своєму  складі постійні комісії з питань реалізації державної  регуляторної   політики   або   можуть   покладати  ці повноваження на одну з існуючих постійних комісій відповідної ради.

У разі якщо повноваження у здійсненні державної  регуляторної  політики не покладено на жодну з комісій, виникає необхідність вносити зміни в Положення про постійні комісії Семенівської сільської ради.

 

ІІІ. Загальна характеристика та основні положення рішення

Проектом рішення передбачається:

Внести зміни в Положення про постійні комісії Семенівської сільської ради, затверджене рішенням Семенівської сільської ради від 19.11.2015 року №01 «Про утворення постійних депутатських комісій сільської ради, затвердження їх складу, положень та обрання голів» (далі – Положення), доповнивши розділ ІІІ Положення новим абзацем наступного змісту:

«До повноважень постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради належить розгляд проектів регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких комісія забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради», і далі по тексту.

 

ІV. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дане рішення приймається керуючись ст.ст. 25, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

V. Очікувані соціально-економічні наслідки прийняття рішення

Прийняття даного рішення сприятиме формуванню ефективного місцевого самоврядування, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторним органом (сільською радою) та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.

 

Голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради

 

В.А. Безсонова

Начальник юридичного відділу Семенівської сільської ради                                 І.В.Рибакова