Додаток 2
до рішення про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Семенівської сільської ради

            від 27 червня 2019 р. № 4-59/19

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

 

Код району

 

Код згідно з КОАТУУ

 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

Семенівська сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Від сплати податку звільняються наступні юридичні особи:

заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні  урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

100

дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

100

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, формування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

100

підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення  всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу  збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської  підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

100

         

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар сільської ради                                                                               В.В.Башаріна

Гід державних послуг. Банер