Семенівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад начальників відділів:  з гуманітарних питань, організаційного, містобудування та архітектури, адміністративно-господарського;  головних спеціалістів, провідних спеціалістів, спеціалістів І категорії та спеціалістів відділів: земельних відносин економічного розвитку, інвестицій та підприємництва, фінансового, бухгалтерського обліку, з питань соціального захисту населення, надання послуг юридичного, містобудування та архітектури, організаційного, з гуманітарних питань та адміністративно- господарського;  інспектора з праці.  

Документи  приймаються до 21.12.2020 за адресою: 72355, вул. Першотравнева, 57, с. Семенівка, Мелітопольський р-н., Запорізька обл., т. 449141.

Претенденти на заміщення зазначених вакантних посад повинні бути громадянами України, вільно володіти діловою державною мовою, володіти технікою роботи на персональному комп’ютері, відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

 

Начальник відділу з гуманітарних питань повна вища освіта гуманітарного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеню спеціаліста; стаж роботи за фахом в керівних структурах гуманітарного напрямку органів місцевого самоврядування та держслужби не менше 3років.

Начальник організаційного відділу – вища освіта не  нижче ступеню спеціаліста, стаж роботи за відповідних напрямків  в ОМС та держслужби не менше 3 років.   

Начальник відділу містобудування та архітектури – вища освіта за фахом не нижче ступеню спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 3 років  

Головний спеціаліст відділу земельних відносин,  економічного розвитку,  інвестицій та підприємництва–вища освіта не нижче ступеню спеціаліста,стаж роботи   в органах місцевого самоврядування та держслужби не менше 2 років.  

Головний спеціаліст фінансового відділу–вища освіта не нижче ступеню спеціаліста.  

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку – вища освіта не нижче ступеню  спеціаліста . 

Головний спеціаліст юридичного відділу – вища освіта не нижче ступеню  спеціаліста .

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту населення — вища освіта не нижче ступеню спеціаліста, стаж роботи  в органах місцевого  самоврядування та держслужби  не менше 2 років 

Головний спеціаліст відділу з гуманітарних питань  вища педагогічна освіта не нижче  ступеню  спеціаліста, стаж  роботи за фахом не менше 5 років  .

Провідний спеціаліст відділу земельних відносин,  економічного розвитку,  інвестицій та підприємництва- вища освіта не нижче ступеню спеціаліста.

 

 

 

Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку -   вища освіта не нижче ступеню спеціаліста 

Провідний спеціаліст відділу з питань соціального захисту населення - вища освіта не нижче ступеню спеціаліста 

Провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури - вища освіта не нижче ступеню спеціаліста 

Провідний спеціаліст організаційного відділу -вища освіта не нижче ступеню спеціаліста 

Спеціаліст І категорії організаційного відділу- вища освіта   не нижче ступеню бакалавра.

Спеціаліст І категорії відділу земельних відносин,  економічного розвитку,  інвестицій та підприємництва вища освіта не  нижче ступеню бакалавра, стаж роботи у сфері землевпорядкування в ОМС не менше 3 років  

Спеціаліст І категорії відділу з питань соціального захисту населення освіта   не нижче ступеню бакалавра, стаж роботи   в органах місцевого самоврядування та держслужби  не менше 2років.

Спеціаліст І категорії відділу з надання послуг освіта   не нижче ступеню бакалавра, стаж роботи   в органах місцевого самоврядування,  не менше 2років  

Спеціаліст відділу з надання послуг освіта   не нижче ступеню бакалавра, стаж роботи   в органах місцевого самоврядування,  не менше 2років  

Інспектор з праці  -  юридична освіта не нижче ступеню спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 3-х років

 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про освіту;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язанняфінансового характеру за минулийрік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидіїкорупції»;

- копію паспорта громадянинаУкраїни;

- копію  військового  квитка (для  військовозобов`язаних);

- копію трудової книжки.

Юридичний  відділ  Семенівськоїсільської   ради.

Довідки за тел.: 449141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гід державних послуг. Банер