АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення сільської ради «Про встановлення єдиного податку на території Семенівської сільської ради у 2021 році»

 

І. Визначення проблеми та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

 

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування щорічно до початку наступного періоду приймають рішення про встановлення єдиного податку.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є його бюджетно-формуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб міської громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Семенівська сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення єдиного податку на території Семенівської сільської ради на 2021 рік».

У разі неприйняття рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік, податок буде справлятися по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок не будуть профінансовані соціальні програми та заходи.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення сільської ради «Про встановлення єдиного податку на території Семенівської сільської ради у 2021 році» ЗАВАНТАЖИТИ

 

Проект рішення "Про встановлення єдиного податку на території Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області на 2021 рік" ЗАВАНТАЖИТИ

 

Рішення "Про встановлення єдиного податку на території Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області на 2021 рік" ЗАВАНТАЖИТИ

Гід державних послуг. Банер