Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

сьомого скликання

Двадцять перша сесія

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № ___

 

20 січня 2017 року                                                                         с. Семенівка

 

Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 07 липня 2016 року № 09 «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)

 

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в України», Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» 20 грудня 2016 року № 1791-VIII, враховуючи рішення сільської ради від 07 липня 2016 року № 09 «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)», постійної комісії з питань законності врегулювання земельних відносин, протокол від _______2016р., лист Мелітопольської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорізькій області від 11.01.2017 № 312/08-32-12-03-28, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення сільської ради від 07 липня 2016 року № 09 «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)», у додатку 2 рішення:

1.1 у підпункті 3.2 пункту 3 змінити слова та цифру « для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паї) 0,1 %» на слова та цифру « для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у тому числі земельні частки (паї) - 0,3 %»;

1.2 у підпункті 3.6 пункту 3 змінити цифру «0,25» на цифру «0,3»;

1.3 додати пункт 11 наступного змісту:

« 11.Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Запорізькій області :

11.1 Землі сільськогосподарського призначення:

11.1.1 сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, пасовища, сіножаті) передані:

1) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва - 0,3 %;

2) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що передані власниками в оренду суб’єктам господарювання, які не зареєстровані на території Семенівської сільської ради, - 1%;

3) для ведення фермерського господарства – 0,3%;

4) для ведення особистого селянського господарства, які використовуються самостійно (за межами населеного пункту) - 1 %;

         5) для ведення особистого селянського господарства, що передані власниками в оренду суб’єктам господарювання (за межами населеного пункту) 0,3 %;

6) передані для ведення індивідуального та колективного садівництва 1%;

11.1.2 для надання послуг у сільському господарстві – 5;

11.1.3 для розміщення інфраструктури оптових ринків  - 5;

         11.1.4 землі під господарськими будівлями і дворами – 5%.

         11.2 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – 5%.

11.3 Для будівництва індивідуальних гаражів 5 %.

11.4 Для колективного гаражного будівництва 5%.

11.5 Для індивідуального дачного будівництва 1 %.

11.6 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення – 5 %.

11.7 Ставки земельного податку за земельні ділянки усіх категорій, видів цільового призначення земель, неохоплені підпунктами пункту 11 даного рішення встановлюються у розмірі 5%.

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на постійну комісію з питань законності та врегулювання земельних відносин.

 

 

 

Семенівській сільській голова                                              А.В.Єрмоленко

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

сьомого скликання

Двадцять перша сесія

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

20 січня 2017 р.                                                                                                             №

 

Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2016 рік 

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 80 Бюджетного кодексу України,  Семенівська сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік:

по доходах в сумі 13 920 575,54 гривень , з них по загальному фонду –13 723 905,31 гривень та по спеціальному фонду – 196 670,23 гривень;

по видатках в сумі 10 492 832,15 гривень, з них по загальному фонду – 7 826 232,89 гривень та по спеціальному фонду – 2 666 599,26 гривень.

 

 

Семенівський сільський   голова                                          А.В.Єрмоленко

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

сьомого скликання

Двадцять перша сесія

 

РІШЕННЯ

(проект)

 

20 січня 2017р.                                                                                                               № __

 

 Про внесення змін до рішення

сільської ради від 22.12.2016 №01

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України , сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни в додатки №  3,  5, 7  до  рішення , виклавши їх в новій редакції.

      

         2. Додатки № 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради.

 

 

Семенівський сільський голова                                            А.В. Єрмоленко

 

Гід державних послуг. Банер