Герб України

Україна

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Мелітопольського району Запорізької області

Восьмого скликання

ВОСЬМА СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

                     30.03. 2021 року                                                   № 09-08/21

 

Про затвердження старости

Високівського старостинського округу

Семенівської сільської ради

 

          Керуючись ст. 10, 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  ст. 26, 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію Семенівського сільського голови Єрмоленка А.В. щодо затвердження кандидатури Маруніна Павла Володимировича на посаду старости Високівського старостинського округу, беручі до уваги клопотання депутатів Семенівської сільської ради Бойчука А., Коломійця О.А., Панкової О.В. та пропозицію загальних зборів мешканців Високівського старостинського округу щодо затвердження на посаді старости Високівського старостинського округу гр. Маруніна Павла Володимировича, Семенівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Затвердити з 06 квітня 2021 року на посаді старости Високівського старостинського округу Маруніна Павла Володимировича з 13 рангом посадової особи місцевого самоврядування в межах VІ категорії посад, з оплатою праці згідно штатного розкладу.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на Семенівського сільського голову Єрмоленка А.В.

 

 

 

Семенівський сільський голова:                                               А.В. Єрмоленко

 

                                                      

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

Восьма сесія

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2021 р.                                                                  № 05-08/21

 

Про затвердження звіту про

виконання сільського бюджету

Семенівської сільської ради

за 2020 рік

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, з метою підведення підсумків щодо проведеної роботи по забезпеченню надходжень до сільського бюджету, виконання видатків і проведення заходів бюджетними установами, що фінансуються з сільського бюджету Семенівської сільської ради та виконання сільських програм Семенівської  сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА :

       1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Семенівської сільської ради за 2020 рік :

по доходах в сумі 23 138,082 тис. грн., з них по загальному фонду –
22 966,815 тис. грн. та по спеціальному фонду – 171,267 тис. грн.;

по видатках в сумі 22 485,370 тис. грн, з них по загальному фонду           – 19 290,685 тис. грн. та по спеціальному фонду – 3 194,685 тис. грн.

      2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

Семенівський сільський   голова                                             А.В.Єрмоленко

 

 

 

 

 

Аналіз виконання загального фонду бюджету ради за 2020 рік

                                                                                                                                 тис. грн

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

110202

8,000

8,080

0,080

101,00

 

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

130100

0,000

1,553

1,553

 

 

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

130102

0,000

1,553

1,553

 

 

 

Рентна плата за користування надрами

130300

2,000

2,210

0,210

110,51

 

 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

130301

2,000

2,210

0,210

110,51

 

 

Внутрішні податки на товари та послуги

140000

6378,650

8061,055

1682,405

126,38

 

 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

140219

1261,000

1679,614

418,614

133,20

 

 

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

140319

4624,450

5869,651

1245,201

126,93

 

 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

140400

493,200

511,791

18,591

103,77

 

 

Податок на майно

180100

4633,200

4824,869

191,669

104,14

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

180101

0,000

1,000

1,000

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

180102

183,600

104,832

-78,768

57,10

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

180103

669,600

883,628

214,028

131,96

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

180104

350,400

304,465

-45,935

86,89

 

 

Земельний податок з юридичних осіб

180105

290,400

282,606

-7,794

97,32

 

 

Орендна плата з юридичних осіб

180106

1800,000

2225,854

425,854

123,66

 

 

Земельний податок з фізичних осіб

180107

640,000

376,959

-263,041

58,90

 

 

Орендна плата з фізичних осіб

180109

679,200

645,318

-33,882

95,01

 

 

Транспортний податок з юридичних осіб

180111

20,000

0,208

-19,792

1,04

 

 

Єдиний податок

180500

2714,200

3043,968

329,768

112,15

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб

180503

194,000

265,498

71,498

136,85

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб

180504

1090,000

1233,562

143,562

113,17

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`

180505

1430,000

1544,908

114,908

108,04

 

 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

210103

0,200

0,000

-0,200

0,00

 

 

Інші надходження

210800

 

15,013

15,013

 

 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

210811

 

5,695

5,695

 

 

 

Плата за встановлення земельного сервітуту

210817

 

9,318

9,318

 

 

 

Плата за надання адміністративних послуг

220100

246,000

184,985

-61,015

75,20

 

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

220125

6,000

4,315

-1,685

71,91

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

220126

240,000

180,670

-59,330

75,28

 

 

Державне мито

220900

5,800

2,331

-3,469

40,19

 

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

220901

4,800

1,583

-3,217

32,98

 

 

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

220904

1,000

0,748

-0,252

74,80

 

 

Інші надходження

240603

 

45,000

45,000

 

 

 

Разом доходів загального фонду  (без урахування трансфертів)

 

13987,850

16189,063

2201,213

115,74

 

 

Офіційні трансферти  

400000

6819,514

6777,752

-41,762

99,39

 

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410400

431,764

431,764

0,000

100,00

 

 

Інші дотації з місцевого бюджету

410404

431,764

431,764

0,000

100,00

 

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410500

6387,750

6345,988

-41,762

99,35

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

410512

33,110

33,110

0,000

100,00

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

410530

601,949

601,949

0,000

100,00

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

410539

5752,691

5710,929

-41,762

99,27

 

 

Всього доходів загального фонду (з урахуванням трансфертів)

 

20807,364

22966,815

2159,451

110,38

 

 

 

 

 

Аналіз виконання спеціального фонду бюджету за 2020 рік

                                                                                                                                  тис. грн.

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Екологічний податок

190100

16,700

16,467

-0,233

98,60

 

 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

190101

16,500

16,420

-0,080

99,51

 

 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

190103

0,200

0,047

-0,153

23,44

 

 

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

211100

4,000

3,905

-0,095

97,62

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

240621

0,000

18,899

18,899

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

250000

127,000

122,248

-4,752

96,26

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250100

127,000

122,248

-4,752

96,26

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250101

120,000

105,122

-14,878

87,60

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна

250103

7,000

17,126

10,126

244,66

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

501100

4,600

9,750

5,150

211,95

 

 

Всього  доходів спеціального                                                 (без урахування трансфертів)

152,300

171,267

18,967

112,45

 

 

Всього  (з урахуванням трансфертів)

152,300

171,267

18,967

112,45

 

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

Восьма сесія

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2021 р.                                                                                    № 06-08/21

 

Про затвердження звіту про

виконання сільського бюджету

Новгородківської сільської ради

за 2020 рік

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, з метою підведення підсумків щодо проведеної роботи по забезпеченню надходжень до сільського бюджету, виконання видатків і проведення заходів бюджетними установами, що фінансуються з сільського бюджету Новгородківської сільської ради та виконання сільських програм Новгородківської  сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА :

       1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Новгородківської сільської ради за 2020 рік :

по доходах в сумі 8 607,831 тис. грн, з них по загальному фонду –
8 505,291 тис. грн та по спеціальному фонду – 102,540 тис. грн;

по видатках в сумі 7 557,974 тис. грн, з них по загальному фонду           – 7 033,211 тис. грн та по спеціальному фонду – 524,764 тис. грн.

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

Семенівський сільський   голова                                             А.В.Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання загального фонду сільського бюджету за 2020 рік

                                                                                                                                                 тис. грн.

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 

130301

 

0,099

0,099

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

140400

223,800

230,678

6,878

103,07

 

 

Податок на майно 

180100

1349,400

1918,095

568,695

142,14

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

180102

6,300

2,119

-4,181

33,63

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

180103

39,000

29,385

-9,615

75,35

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

180104

22,800

24,309

1,509

106,62

 

 

Земельний податок з юридичних осіб 

180105

12,000

4,067

-7,933

33,90

 

 

Орендна плата з юридичних осіб 

180106

1008,000

1291,315

283,315

128,11

 

 

Земельний податок з фізичних осіб 

180107

214,000

507,882

293,882

237,33

 

 

Орендна плата з фізичних осіб 

180109

47,300

59,019

11,719

124,78

 

 

Єдиний податок  

180500

2332,700

2766,997

434,297

118,62

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб 

180503

4,200

4,576

0,376

108,95

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб 

180504

428,700

384,549

-44,151

89,70

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

180505

1899,800

2377,872

478,072

125,16

 

 

Плата за надання адміністративних послуг

220100

1,600

1,215

-0,385

75,93

 

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

220125

1,600

1,215

-0,385

75,93

 

 

Державне мито  

220900

1,000

0,838

-0,162

83,76

 

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

220901

0,800

0,702

-0,098

87,70

 

 

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

220904

0,200

0,136

-0,064

68,00

 

 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо

240622

 

38,526

38,526

 

 

 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

310200

 

0,003

0,003

 

 

 

Разом доходів загального фонду  (без урахування трансфертів)

 

3908,500

4956,451

1047,951

126,81

 

 

Офіційні трансферти  

400000

3584,940

3548,840

-36,100

98,99

 

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410400

223,500

223,500

0,000

100,00

 

 

Інші дотації з місцевого бюджету

410404

223,500

223,500

0,000

100,00

 

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410500

3361,440

3325,340

-36,100

98,93

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

410539

3361,440

3325,340

-36,100

98,93

 

 

Всього доходів загального фонду (з урахуванням трансфертів)

 

7493,440

8505,291

1011,851

113,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання спеціального фонду сільського бюджету за 2020 рік

                                                                                                                 тис. грн.

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Екологічний податок 

190100

3,500

6,123

2,623

174,942

 

 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

190101

0,200

0,427

0,227

213,550

 

 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

190103

3,300

5,696

2,396

172,602

 

 

Власні надходження бюджетних установ  

250000

119,100

67,449

-51,651

56,632

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

250100

102,000

67,449

-34,551

66,127

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

250101

92,000

48,729

-43,271

52,966

 

 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`

250103

10,000

18,713

8,713

187,130

 

 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

250104

 

0,007

0,007

 

 

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

250200

17,100

0,000

-17,100

0,000

 

 

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`

250202

17,100

 

-17,100

0,000

 

 

Цільові фонди  

500000

24,000

28,968

4,968

120,699

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

501100

24,000

28,968

4,968

120,699

 

 

Всього  доходів спеціального                                                 (без урахування трансфертів)

146,600

102,540

-44,060

69,945

 

 

Всього  (з урахуванням трансфертів)

146,600

102,540

-44,060

69,945

 

 
                     

 

 

 

Видатки сільського бюджету за  2020  рік.

 

 

 

 

 

 

Найменування

Загальний

Спеціальний

Всього

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1900,030

 

1900,030

Надання дошкільної освіти

2699,085

17,014

2716,099

Інші програми та заходи у сфері освіти

28,071

 

28,071

Організація та проведення громадських робіт

16,108

 

16,108

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

18,000

 

18,000

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

34,260

 

34,260

Організація благоустрою населених пунктів

408,878

308,502

717,380

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

103,978

 

103,978

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

163,732

 

163,732

Забезпечення діяльності бібліотек

81,467

 

81,467

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1019,031

46,371

1065,402

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

9,576

 

9,576

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

2,876

2,876

Інші субвенції з місцевого бюджету

550,995

150,000

700,995

Разом

7033,211

524,763

7557,974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

Восьма сесія

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2021 р.                                                                                     № 07-08/21

 

Про затвердження звіту про

виконання сільського бюджету

Новомиколаївської сільської ради

за 2020 рік

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, з метою підведення підсумків щодо проведеної роботи по забезпеченню надходжень до сільського бюджету, виконання видатків і проведення заходів бюджетними установами, що фінансуються з сільського бюджету Новомиколаївської сільської ради та виконання сільських програм Новомиколаївської  сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА :

       1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Новомиколаївської сільської ради за 2020 рік :

по доходах в сумі 8 422,886 тис. грн, з них по загальному фонду –
8 372,121 тис. грн та по спеціальному фонду – 50,765 тис. грн;

по видатках в сумі 6 727,494 тис. грн, з них по загальному фонду           – 6 020,752 тис. грн. та по спеціальному фонду – 706,742 тис. грн.

      2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

Семенівський сільський   голова                                          А.В.Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання загального фонду бюджету за 2020 рік

                                                                                                                         тис. грн

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

110202

 

0,680

0,680

 

 

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

130102

3,500

0,152

-3,348

4,35

 

 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 

130301

4,300

2,445

-1,855

56,86

 

 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

140400

272,000

293,411

21,411

107,87

 

 

Податок на майно 

180100

2977,650

3717,330

739,680

124,84

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

180102

1,100

0,895

-0,205

81,39

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

180103

128,000

164,951

36,951

128,87

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

180104

6,200

6,954

0,754

112,17

 

 

Земельний податок з юридичних осіб 

180105

147,100

88,569

-58,531

60,21

 

 

Орендна плата з юридичних осіб 

180106

143,000

139,917

-3,083

97,84

 

 

Земельний податок з фізичних осіб 

180107

2226,800

2643,927

417,127

118,73

 

 

Орендна плата з фізичних осіб 

180109

288,000

672,116

384,116

233,37

 

 

Транспортний податок з юридичних осіб 

180111

37,450

0,000

-37,450

0,00

 

 

Єдиний податок  

180500

1870,900

1836,870

-34,030

98,18

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб 

180503

6,300

97,447

91,147

1546,78

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб 

180504

725,000

725,359

0,359

100,05

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

180505

1139,600

1014,064

-125,536

88,98

 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції 

210811

 

0,170

0,170

 

 

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

220125

1,400

1,246

-0,154

89,00

 

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

220804

5,400

4,131

-1,269

76,50

 

 

Державне мито  

220900

2,000

1,583

-0,417

79,16

 

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

220901

2,000

1,243

-0,757

62,16

 

 

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

220904

 

0,340

0,340

 

 

 

Разом доходів загального фонду  (без урахування трансфертів)

 

5137,150

5858,018

720,868

114,03

 

 

Офіційні трансферти  

400000

2565,386

2514,103

-51,283

98,00

 

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410400

42,500

42,500

0,000

100,00

 

 

Інші дотації з місцевого бюджету

410404

42,500

42,500

0,000

100,00

 

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410500

2522,886

2471,603

-51,283

97,97

 

 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

410512

26,320

0,000

-26,320

0,00

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

410539

2496,566

2471,603

-24,963

99,00

 

 

Всього доходів загального фонду (з урахуванням трансфертів)

 

7702,536

8372,121

669,585

108,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання спеціального фонду бюджету за 2020 рік

                                                                                                                         тис. грн

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Екологічний податок 

190100

6,000

6,242

0,242

104,04

 

 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

190101

1,000

1,821

0,821

182,10

 

 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 

190102

2,000

3,500

1,500

175,00

 

 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

190103

3,000

0,921

-2,079

30,70

 

 

Власні надходження бюджетних установ  

250000

30,000

44,523

14,523

148,41

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

250100

30,000

35,899

5,899

119,66

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

250101

30,000

35,899

5,899

119,66

 

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

250200

 

8,624

8,624

 

 

 

Благодійні внески, гранти та дарунки 

250201

 

8,624

8,624

 

 

 

Разом доходів загального фонду  (без урахування трансфертів)

 

36,000

50,765

14,765

141,01

 

 

Всього доходів загального фонду (з урахуванням трансфертів)

 

36,000

50,765

14,765

141,01

 

 

 

 

 

 

Видатки сільського бюджету за  2020                           рік.

 

 

 

 

 

 

 

КФК

Найменування

Загальний

Спеціальний

Всього

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 822,913

 

1 822,913

111010

Надання дошкільної освіти

2 150,068

35,899

2 185,967

111162

Інші програми та заходи у сфері освіти

172,583

 

172,583

113210

Організація та проведення громадських робіт

4,741

 

4,741

114082

 

Інші заходи у галузі культури і мистецтва

 

15,000

 

15,000

116013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

194,963

 

194,963

116014

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

54,822

 

54,822

116030

Організація благоустрою населених пунктів

226,651

 

226,651

117461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

27,738

 

27,738

114030

Забезпечення діяльності бібліотек

225,161

 

225,161

114060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

816,731

 

816,731

119770

Інші субвенції з місцевого бюджету

309,381

 

309,381

115045

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

-

670,843

670,843

 

Разом

6 020,752

706,742

6 727,494

         

 

 

 

 

 

Фото без опису

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

Восьма сесія

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2021 р.                                                                                     № 08-08/21

 

Про затвердження звіту про

виконання сільського бюджету

Полянівської сільської ради

за 2020 рік

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, з метою підведення підсумків щодо проведеної роботи по забезпеченню надходжень до сільського бюджету, виконання видатків і проведення заходів бюджетними установами, що фінансуються з сільського бюджету Полянівської сільської ради та виконання сільських програм  сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА :

       1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Полянівської сільської ради за 2020 рік :

по доходах в сумі 3 920,984 тис. грн, з них по загальному фонду –
3 896,546 тис. грн. та по спеціальному фонду – 24,438 тис. грн;

по видатках в сумі 3470,391тис. грн, з них по загальному фонду           –            3 320,391 тис. грн та по спеціальному фонду – 150,0 тис. грн.

      2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

Семенівський сільський   голова                                              А.В.Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання загального фонду бюджету за 2020 рік

                                                                                                                         тис. грн

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

140400

2,400

2,567

0,167

106,96

 

 

Податок на майно 

180100

670,500

702,115

31,615

104,72

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

180102

1,200

1,400

0,200

116,69

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

180103

0,300

4,332

4,032

1443,86

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

180104

0,600

0,685

0,085

114,17

 

 

Земельний податок з юридичних осіб 

180105

2,400

3,113

0,713

129,71

 

 

Орендна плата з юридичних осіб 

180106

34,800

48,353

13,553

138,95

 

 

Земельний податок з фізичних осіб 

180107

293,200

300,743

7,543

102,57

 

 

Орендна плата з фізичних осіб 

180109

338,000

343,489

5,489

101,62

 

 

Єдиний податок  

180500

990,500

1282,898

292,398

129,52

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб 

180503

0,500

1,595

1,095

319,00

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб 

180504

140,000

120,932

-19,068

86,38

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

180505

850,000

1160,370

310,370

136,51

 

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

220125

1,600

1,056

-0,544

65,97

 

 

Державне мито  

220900

0,700

0,626

-0,074

89,37

 

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

220901

0,400

0,456

0,056

113,90

 

 

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

220904

0,300

0,170

-0,130

56,67

 

 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо

240622

93,100

194,572

101,472

208,99

 

 

Разом доходів загального фонду  (без урахування трансфертів)

1758,800

2183,833

425,033

124,17

 

 

Офіційні трансферти  

400000

1735,195

1712,713

-22,482

98,70

 

 

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410400

241,829

241,829

0,000

100,00

 

 

Інші дотації з місцевого бюджету

410404

241,829

241,829

0,000

100,00

 

 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410500

1493,366

1470,884

-22,482

98,49

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

410539

1493,366

1470,884

-22,482

98,49

 

 

Всього доходів загального фонду (з урахуванням трансфертів)

3493,995

3896,546

402,551

111,52

 

 

 

Аналіз виконання спеціального фонду бюджету за 2020 рік

                                                                                                                         тис. грн

Найменування показників

Код

План на 2020 рік

Виконано              за  2020 рік

відхилення до річного плану

% виконання до річного плану

 

 

 

 

Екологічний податок 

190100

0,100

0,091

-0,009

91,15

 

 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

190101

0,100

0,091

-0,009

91,15

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

240621

 

1,403

1,403

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ  

250000

20,000

22,944

2,944

114,72

 

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

250100

20,000

22,944

2,944

114,72

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

250101

20,000

22,944

2,944

114,72

 

 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

501100

0,400

0,000

-0,400

0,00

 

 

Всього  доходів спеціального                                                 (без урахування трансфертів)

20,500

24,438

3,938

119,21

 

 

Всього  (з урахуванням трансфертів)

20,500

24,438

3,938

119,21

 

 

 

Видатки сільського бюджету за 2020 рік

 

 

 

 

тис. грн.

Код

Найменування

Загальний

Спеціальний

Всього

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 054,386

 

 

1 054,386

1010

Надання дошкільної освіти

1307,832

 

1307,832

3210

Організація та проведення громадських робіт

13,076

 

13,076

3242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5,500

 

5,500

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

55,902

 

55,902

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

405,551

 

405,551

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

23,595

 

23,595

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

454,549

150,000

604,549

 

Разом

3320,391

150,000

3470,391

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого скликання

Восьма сесія

 

РІШЕННЯ

30.03.2021                                                                             № 12-08/21

 

Про ліквідацію трудових архівів

та приймання архівних документів

 

Керуючись ст.ст. 25, 38, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 19.07.2017 № 2301/5 «Про затвердження Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої», на підставі рішень Семенівської сільської ради від 23.05.2019 № 05-57/19 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та від 11.11.2020 № 1-01/20 «Про початок повноважень депутатів Семенівської сільської ради» та з метою подальшого централізованого тимчасового зберігання  архівних  документів, накопичених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інших архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Прийняти архівні документи трудового архіву Новомиколаївської сільської ради, трудового архіву Полянівської сільської ради, Новгородківського трудового архіву при Новгородківській сільській раді до трудового архіву Семенівської сільської ради за актом приймання-передавання справ, що додається.

 

2. Ліквідувати з 01 травня 2021 року трудовий архів Новомиколаївської сільської ради, трудовий архів Полянівської сільської ради, Новгородківський трудовий архів при Новгородківській сільській раді шляхом приєднання до трудового архіву Семенівської сільської ради.

 

2

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-культурного розвитку території Семенівської сільської ради, освіти, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

Семенівський сільський голова                           А.В. Єрмоленко

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                            Додаток

                                                                         до рішення Семенівської

                                                       сільської ради

                                                                                від 30.03.2021 12-08/21

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________ посада керівника установи, що передає документи

__________       __________________________
    (підпис)                       (Власне імя ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ року

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________
 посада керівника установи, що приймає документи

__________   ___________________________
      (підпис)              (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ року

М.П.

 

АКТ

від _______________ № ________

_________________________
 (місце складання)

про приймання-передавання справ (одиниць зберігання/одиниць обліку аудіовізуальних документів) від однієї архівної установи до іншої

 

Підстава: _____________________________________________________________________________
             (зміст рішення, повна назва фонду, який передається або з якого вилучено справи для передавання)

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________передала,
                                           (найменування установи, яка передає справи (документи))

а ______________________________________________________________________ прийняла
                                           (найменування установи, яка приймає справи (документи))

документи зазначеного фонду, облікові документи та довідковий апарат до нього:

 

 №
з/п

Номер і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ (одиниць зберігання/одиниць обліку)

Примітки

1

2

3

4

5

 

Номери відсутніх справ __________________________________________________________________
Усього прийнято __________________________________ справ (одиниць зберігання/одиниць обліку)

                                                    (цифрами і словами)

Передавання здійснив

___________________________________________

Посада особи, яка передає документи

__________            ___________________________
     (підпис)                          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ року

Приймання здійснив

_________________________________________

Посада особи, яка приймає документи

__________        ___________________________
     (підпис)                    (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

Восьма сесія

 

РІШЕННЯ

 

30.03.2021                                                                                     № 04-08/21

 

Про затвердження Положення про місцевий фонд

охорони навколишнього природного середовища

Семенівської сільської ради

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634 «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища» зі змінами, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 03.02.2014 № 24 «Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища», сільська рада

ВИРІШИЛА:        

1. Затвердити Положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища Семенівської сільської ради згідно з додатком.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності та врегулювання земельних відносин, регуляторної політики, будівництва, архітектури та екології та на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету і фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради, комунальної власності, інфраструктури та житлово-комунального господарства.

 

 

 

Сільський голова                                                                             А.В. Єрмоленко

 

          Додаток

                                                                       до рішення Семенівської сільської ради

          від 30.03.2021 № 04-08/21 

 

 

 

Положення про місцевий фонд

охорони навколишнього природного середовища

Семенівської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі - Фонд) є складовою частиною спеціального фонду місцевого бюджету і утворюється відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634.

1.2. Фонд створено з метою концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, заходів, спрямованих на зниження негативного впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я людей та заходів, пов’язаних із впровадженням економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища (далі – природоохоронні заходи).

1.3. Порядок формування та використання Фонду визначається цим Положенням.

    1. Положення про Фонд затверджується рішенням сільської ради.

 

2. Формування Фонду

2.1. Фонд формується у складі місцевого бюджету, за рахунок надходжень до місцевого бюджету:

-        частини екологічного податку згідно із законом;

-        частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

-        цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

-        інших надходжень згідно із чинним законодавством (у тому числі частини коштів бюджету розвитку),  та   інших  джерел,  визначених, або не заборонених законодавством.

 

3. Використання коштів Фонду

3.1. Надходження, визначені розділом другим цього Положення, які формують Фонд, спрямовуються за місцевою бюджетною програмою відповідно до Переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища у складі місцевого бюджету, затвердженого на відповідний рік (далі – Перелік), у тому числі витрат, пов’язаних із:

-        участю в реалізації заходів державної і місцевої екологічної політики, спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення;

-        розробленням та реалізацією заходів місцевих екологічних програм;

-        створенням системи контролю та інформування про стан навколишнього природного середовища;

-        участю в створенні об’єктів та територій природно-заповідного фонду місцевого значення, що підлягають особливій охороні;

-        організацією збору, переробки, утилізації і захоронення промислових та інших відходів;

-        організацією екологічної освіти та виховання громадян;

-        іншими природоохоронними заходами, спрямованими на поліпшення екологічного стану, підвищення рівня екологічної стабільності та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

3.2. Кошти Фонду використовуються на виконання заходів. Під час формування переліку природоохоронних заходів, які фінансуються за рахунок Фонду, пріоритет надається природоохоронним і ресурсозберігаючим заходам, які мають найбільший екологічний та соціальний ефект, найвищий ступінь будівельної готовності, спрямовані на запобігання, зменшення й усунення забруднення навколишнього природного середовища та відповідають пріоритетам та основним напрямам державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Кошти Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням, на виконання заходів, які відповідають вимогам, встановленим у Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (далі – Постанова Кабміну № 1147).

3.3. Проект Переліку на відповідний рік формується спеціалістами відділу земельних відносин, економічного розвитку, інвестицій та підприємництва Семенівської сільської ради відповідно до цільової Програми охорони навколишнього природного середовища на підставі запитів про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних заходів на визначений бюджетний рік (далі — Запит). Запити формуються відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 03.02.2014 № 24, і подаються до відділу земельних відносин, економічного розвитку, інвестицій та підприємництва Семенівської сільської ради щороку не пізніше 01 вересня поточного року, на наступний рік.

3.4 Під час формування Переліку, пріоритет надається природоохоронним заходам, які мають найбільший екологічний і соціальний ефект та спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.

3.5 Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів, що відповідають основним напрямам державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.4. Контроль за станом надходжень до Фонду, правильністю та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник, Фінансовий відділ Семенівської сільської ради.

 

4. Порядок та звітність щодо використання коштів Фонду

4.1. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу

до проекту Переліку є запит про виділення коштів із Фонду для здійснення природоохоронних заходів (далі – Запит), що подається на визначений фінансовий рік.

Якщо для реалізації заходу передбачаються капітальні видатки, то разом із Запитом подаються:

-        кошторисний розрахунок витрат, які пропонується здійснити

за рахунок коштів Фонду;

-        проект графіка реалізації заходу;

-        копії документів, що вказані підставою для виконання заходу,

або витяги з них.

4.2. Пропозиції від установ та організацій різних форм власності про використання коштів Фонду надходять до виконавчих органів сільської ради.

4.3. На основі розгляду запитів, готуються висновки про відповідність Постанові Кабміну № 1147 протягом 10 робочих днів із дня їх надходження і передаються запити разом із зазначеними висновками та документами, визначеними в пункті 4.1 Положення, на погодження сільським головою.

4.4. У висновку про відповідність Постанові Кабміну № 1147 надається інформація щодо:

-        відповідності природоохоронного заходу Переліку видів діяльності,

що належать до природоохоронних заходів, затвердженому Постановою Кабміну № 1147 (зазначається відповідний пункт Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів);

-        підстави для його реалізації (вказуються закони України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України чи Кабінету Міністрів України, міські цільові програми, інше, із зазначенням пунктів, статей тощо);

-        доцільності здійснення природоохоронного заходу та необхідності залучення коштів Фонду.

4.5. Використання коштів Фонду провадиться лише за визначеним напрямком, відповідно до рішення сільської ради.

4.6. Залишок коштів Фонду на кінець бюджетного періоду переходить на наступний бюджетний період і використовується на цілі, передбачені цим Положенням.

 

5. Пріоритети та критерії відбору природоохоронних заходів для включення до місцевих бюджетних програм

5.1. Під час формування відповідальними виконавцями проектів місцевих бюджетних програм, пріоритет надається природоохоронним і ресурсозберігаючим заходам, які передбачені законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, і спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища. Джерелом фінансування природоохоронних заходів визначено Фонд.

5.2. Вибір природоохоронних заходів здійснюється відповідальними виконавцями на підставі інформації, вказаної в запитах та документах, визначених у пункті 4.1 цього Положення, за такими критеріями:

-        відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію програми;

-        природоохоронний ефект;

-        економічна ефективність (термін окупності);

-        ступінь масштабності екологічного впливу;

-        наявність показників ресурсо - та енергозбереження;

-        використання апробованих приладів, обладнання, технологій;

-        готовність заходу на час подання запиту;

-        наявність власних коштів як джерела фінансування;

-        наявність гарантованого фінансування з інших джерел;

-        термін реалізації заходу;

-        сплата збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами (установами, організаціями), на об'єктах яких здійснюються природоохоронні заходи.

 

 

Сільський голова                                                                          А.В. Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gerb

Україна

Запорізька область

Мелітопольський район

Семенівська сільська рада

Восьмого  скликання

                                                    Восьма  сесія

 

                                                      РІШЕННЯ

 

 

   30.03. 2021                                                                                    №   10-08/21    

  Про внесення змін до рішення Семенівської

сільської ради  від 24.12.2020року  № 03-04/20

 «Про затвердження штатних розписів і умов

 оплати праці в сільській раді на 2021р.

 

                Керуючись ст.ст. 42, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Наказом Міністерства праці України  від 02.10.1996р. № 77 «Про  умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої  влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів  та інших органів»:

 

ВИРІШИЛА:

             1  Внести зміни до штатного розпису Семенівської сільської ради на 2021 рік , виклавши додаток   1 до рішення в новій  редакції, а саме:

           1.1. Вивести із штатного розпису  адміністративно – господарського відділу Семенівської сільської  ради  одиницю завідувача господарства.

            1.2.  Ввести до штатного розпису  адміністративно – господарського відділу Семенівської сільської  ради  одиницю начальника відділу.                

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-культурного розвитку території Семенівської сільської ради, освіти, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту населення, регламенту, депутатської діяльності та етики

 

Сільський голова                                                                   А.В.Єрмоленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                     до рішення Семенівської сільської

                                                                                       ради від   24.12.2020   № 03-04/20                               

                                                                                     «Про    затвердження штатних розписів і

                                                                                     умов   оплати   праці в Семенівській     

                                                                                    сільській       раді об’єднаної                         

                                                                                    територіальної громади     на 2021 рік»                    

                                                                                    Затверджую

                                                                                     штат у кількості 132,5  штатних одиниць

                                                                               

                                                                                     Семенівський сільський голова

______________________ А.В.Єрмоленко

_________________________________

                   

                                                                                          (число, місяць, рік)                  

 

 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

на 2021рік

Семенівської ОТГ

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

1

Семенівський сільський голова 

1

11500

2

  Першиий  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

1

11000

3

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

1

10500

4

Секретар ради

1

10500

5

Секретар виконавчого комітету

1

10500

 

Керуючий справами виконавчого комітету

1

10500

6

 Староста

4

9500

Усього

10

 

Відділ земельних відносин, економічного розвитку,  інвестицій та підприємництва

1

Начальник відділу

1

6600

2

Головний спеціаліст

3

5100

3

Провідний спеціаліст

2

4900

4

Спеціаліст І категорії

3

4800

5

  Фахівець

1

4000

6

Інспектор з охорони  довкілля 

1

3850

7

Інспектор з праці

1

3850

      8

Провідний спеціаліст юрисконсульт

1

4900

        Усього

13

 

Фінансовий відділ

1

Начальник відділу

1

7300

2

  Головний спеціаліст

2

5100

3

Бухгалтер

1

3850

4

  Головний спеціаліст  з публічних закупівель

1

5100

 

Усього

5

 

Відділ  бухгалтерського  обліку та звітності

1

  Начальник відділу –головний бухгалтер

1

6600

2

  Головний  спеціаліст

1

5100

3

Провідний спеціаліст

        2

4900

 

 Усього

4

 

Відділ з соціального захисту населення

1

Начальник відділу

1

6600

2

Головний спеціаліст

1

5100

3

Інспектор з надання соціальної  допомоги  на дому

8

3850

 

Сектор з питань соціальної  роботи

 

 

4

Завідувач сектору

1

5700

5

Головний спеціаліст

1

5100

6

Фахівець із соціальної роботи

4

4000

 

Усього

16

 

Юридичний  відділ

1

Начальник відділу

1

6600

2

 Головний спеціаліст

2

5100

4

Старший інспектор з кадрових питань

1