Як буде оформлятися е-лікарняний?

 • 396

Як буде оформлятися е-лікарняний?

 

Інформація про тимчасову втрату працездатності автоматично на підставі медичного висновку вноситься до Реєстру. Потім відповідна інформація отримує унікальний номер, що фактично і є створенням електронного листка непрацездатності

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області повідомляє про заплановане з 01 червня 2021 року поетапне впровадження електронної форми листків непрацездатності, сформованих на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що передбачено Порядком організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 березня 2021 року № 323 (далі – Порядок).

При цьому варто відмітити, що Електронний реєстр листків непрацездатності (далі – Реєстр) вже існує протягом року на порталі Пенсійного фонду України, де роботодавці та працівники можуть зареєструватися та почати поступовий перехід на ведення електронних документів, зокрема, електронних листків непрацездатності або електронних трудових книжок.

Порядок регламентує механізм організації ведення Реєстру. Зокрема, передбачається, що обов’язок формувати та вести Реєстр покладено на Пенсійний фонд України, який володіє інформацією, що міститься в ньому. Водночас коло суб’єктів, які будуть обмінюватися (наповнювати Реєстр) інформацією, значно ширше і до них належить також Національна Служба здоров’я України та Фонд соціального страхування України.

Стандартний алгоритм для формування електронного листка непрацездатності є наступний:

 •  працівник звертається для медичного огляду до лікаря;
 •  лікар встановлює факт непрацездатності та формує електронний медичний висновок у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
 •  інформацію про тимчасову втрату працездатності автоматично на підставі медичного висновку вноситься до Реєстру;
 •  у Реєстрі відповідна інформація отримує унікальний номер (єдиний реєстраційний), що фактично і є створенням електронного листка непрацездатності.

 

Саме такий, зареєстрований у Реєстрі за єдиним реєстраційним номером, листок непрацездатності є підставою для звільнення від виконання роботи, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Інформація про непрацездатність буде доступна працівнику та роботодавцю через їхні електронні кабінети на порталі Пенсійного фонду України та особі, що засвідчила тимчасову непрацездатність (лікарю) через електронну систему охорону здоров’я. А тому роздруковувати електронний листок непрацездатності працівнику не потрібно, адже всі необхідні відомості будуть доступні і для роботодавця.

Однак за необхідності працівник або роботодавець може отримати листок непрацездатності у вигляді витягу або в електронній формі з сайту Пенсійного фонду України (у тому випадку потрібно бути зареєстрованим на сайті Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису) або у письмовій формі в територіальних органах Фонду.

 

                               

 

 

В який термін подається об'єднаний "Довідковий" звіт для призначенні пенсії або лікарняних?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В який термін подається Розрахунок за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773 З типом форми Довідковий», у разі виходу працівника на пенсію або для отримання лікарняних, якщо така подія відбувається в середині кварталу?

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі - Розрахунок) та додатки до нього з типом «Звітний» як «Довідковий» подаються платником ЄСВ у разі необхідності призначення поза межами звітного періоду застрахованим особам пенсії, матеріального забезпечення, або страхових виплат та містять виключно інформацію щодо таких осіб.

Терміни подання Розрахунку з типом форми «Довідковий» у разі виходу працівника на пенсію або для отримання лікарняних чинним законодавством не передбачені.

Проходження е-лікарняного на підприємстві для призначення матеріального забезпечення застрахованій особі

 

Листок непрацездатності, що формується у Електронному реєстрі листків непрацездатності, є такою ж підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення, як і його паперова версія.

Сформований листок непрацездатності у день створення стає доступним для перегляду кабінетах страхувальника та застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, але до дати закінчення періоду його дії не може бути використаний страхувальником як підстава для нарахування матеріального забезпечення. Сформований листок непрацездатності з причиною непрацездатності «вагітність і пологи» передається страхувальнику як підстава для нарахування матеріального забезпечення у день створення.

Після формування е-лікарняного в електронному кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України роботодавець, відповідно до статті 32 Закону № 1105, протягом десяти днів з дня закінчення періоду його дії призначає матеріальне забезпечення застрахованій особі. Для цього:

 • е-лікарняний друкується або залишається в електронному вигляді в кадровій службі або відповідальної особи кадрової служби (за рішенням роботодавця);
 • кадрова служба або відповідальна особа кадрової служби визначає страховий стаж застрахованої особи (пільги) та кількість календарних днів непрацездатності, що підлягають оплаті за рахунок коштів роботодавця та Фонду соціального страхування України. Зазначена інформація, за бажанням (або визначенням роботодавця), формується у паперовому вигляді або в електронному;
 • е-лікарняний, відомості щодо визначеного страхового стажу та кількості днів непрацездатності,, що підлягають оплаті, передаються до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства;
 • комісія із соціального страхування на підприємствах продовжує свою роботу та зберігає весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 13;
 • рішення про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства передає до підрозділу бухгалтерії підприємства, який нараховує матеріальне забезпечення;

бухгалтерією здійснюється розрахунок матеріального забезпечення на підставі е-лікарняного (за необхідності його паперової роздруківки) та рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства. Даний розрахунок записується в електронному або паперовому вигляді (за рішенням роботодавця) та відображається в бухгалтерських проводках;

 • заповнюється заява-розрахунок (детально про це у матеріалі за посиланням) та подається до відділення Фонду за місцем обліку.

 

 

 

 

З 1 квітня перераховано пенсії працюючим пенсіонерам

 

Після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за І квартал 2021 року органами Пенсійного фонду України з 1 квітня проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Перерахунок проведено особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу або менш як 24 місяці страхового стажу, за умови, що після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менш ніж два роки. Перерахунок здійснено без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України. В червні, крім перерахованої пенсії, буде виплачено доплату за квітень та травень 2021 року.

У результаті з урахуванням стажу було перераховано пенсії майже
29 тисячам осіб, середній розмір підвищення складає 88 грн.

Також, 1773 пенсіонерам проведені перерахунки з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення пенсії. Середнє підвищення від такого перерахунку склало 166 грн.

На фінансування даного перерахунку додатково спрямовано 7 млн. грн.

 

Додатково: станом на 01 червня поточного року в області обліковується 514705 пенсіонерів, з них в м. Мелітополі та Мелітопольському районі – 50643, мінімальний розмір пенсії в Україні складає 1769 грн., максимальний -  17690 грн.

В результаті усіх проведених перерахунків пенсійну виплату до 2000 грн. отримують 71444 особи, або 14 % від загальної чисельності пенсіонерів області (м. Мелітополь та Мелітопольський район – 10097 особи, або 19,9% від загальної чисельності пенсіонерів); пенсію від 2000 грн.  до 5000 грн. отримують 337610 осіб (65,6 %) (м. Мелітополь та Мелітопольський район – 34918 осіб (68,9%); від 5000 грн. до 10000 грн. – 83985осіб (16,3 %) (м. Мелітополь та Мелітопольський район – 4894 осіб (9,7%); понад 10000 отримують 21666 осіб (4,2%) (м. Мелітополь та Мелітопольський район – 626 осіб (1,2%).

 

Проведення перерахунку з 01.04.2021 (у розрізі районів)

 

№ з/п

Район

Перераховано

з урахуванням стажу (особам)

Середній розмір збільшення (грн)

Перераховано

з урахуванням стажу та заробітку (особам)

Середній розмір збільшення (грн.)

1

Бердянський

2218

57,81

155

70,60

2

Шевченківський

5271

114,86

330

195,49

3

Правобережний

4642

104,49

257

172,81

4

Центральний

4268

120,33

212

220,17

5

Василівський

1421

54,83

111

103,28

6

Гуляйпільський

519

49,61

41

155,60

7

Енергодарський

1638

123,80

153

293,56

8

Запорізький

1887

66,00

109

173,41

9

Приморський

800

43,04

34

99,50

10

Мелітопольський

3237

62,67

182

151,22

11

Пологівський

1805

51,96

132

131,17

12

Токмацький

986

46,44

57

99,48

Запорізька область

28692

88,60

1773

166,00

 

Головного управління Пенсійного фонду України  в Запорізькій області

Фото без опису