Для отримання містобудівних умов та обмежень на проєктування об’єкта будівництва Вам необхідно надати відділу містобудування та архітектури Семенівської сільської ради наступні документи

  • 307

Шановні замовники !

 

      Для отримання містобудівних умов та обмежень на проєктування об’єкта будівництва Вам необхідно надати відділу містобудування та  архітектури Семенівської сільської ради наступні документи:

 

      1) Заява, із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки;

 

2) копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію - у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

 

    3) копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці - у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

 

   4) викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

 

 

 

 

 

Підстава:  стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»