Контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини

  • 776

Відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 30 жовтня 2014 р. № 623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету МіністрівУкраїни щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора» спеціалістами сектору з питань соціальної роботи відділу з питань соціального захисту населення Семенівської сільської ради та спеціалістами служби у справах дітей Семенівської сільської ради був здійснений контроль за цільовим використанням державної допомоги при народженнідитини, допомоги на дітей одиноким матерям та створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей.

Під час відвідування сімей з дітьми, які отримують державну соціальну допомогу при народженні дитини, спеціалістами сектору були складені акти перевірки цільового використання державної допомоги при народженні дитини, де вказуються умови, які створені для виховання та розвитку дитини, перевіряється  наявність у дитини харчування та одягу відповідно до віку та сезону, наявність засобів гігієни, візка та ліжка тощо.

У більшостісімей батьки належним чином піклуються та створюютьумови для проживання та вихованнядітей.У разі,коли батьки ведутьасоціальнийспосібжиття (вживання алкоголю, антисанітарніумовипроживання, недостатняувага до потреб дитини) сім’я ставиться на облік, як така, щоопинилася в складнихжиттєвихобставинах, з нею проводиться відповіднасоціальна робота фахівцямисектору.Зсічня2021 р.булопроведенообстеженняу 33 сім’ях.В цілому, в обстеженихсім’ях батьки задовольняють потреби дітейвідповідновіку та використовуютьсоціальнівиплати за призначенням.

Відповідно до плану роботисектору з питань соціальної роботи відділу з питань соціального захисту населення Семенівської сільської ради перевіркибудутьпроводитися і надалі.Фото без описуФото без описуФото без опису