Ставки земельного податку та орендної плати за землю від 07.07.2016

 • 1476

gerb

У К Р А Ї Н А

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьомого скликання

Тринадцята сесія

 

07 липня 2016 року                                                          с. Семенівка

Р І Ш Е Н Н Я № 09

 

Про встановлення податку на майно

(в частині плати за землю)

         Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 7, 8, 10, 12, 14, 269-287 Податкового Кодексу України, п. 4 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»  та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада вирішила:

1.Встановити на території Семенівської сільської ради податок на майно (в частині плати на землю).

2.Затвердити Положення податок на майно (в частині плати на землю) згідно з додатком 1 до цього рішення.

3.Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки на території Семенівської сільської ради згідно з додатком 2 до цього рішення.

4. Встановити ставки орендної плати за використання земельних ділянок на території Семенівської сільської ради згідно з додатком 3 до цього рішення.

5.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення та вводиться в дію з 1 січня 2017 року.

6. Скасувати рішення Семенівської сільської ради від 23.06.2016 року № 01 «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)»

7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань плаування бюджету, фінансів та економічного розвитку території Семенівської сільської ради.

 

 

Семенівський сільський голова                                             А.В. Єрмоленко

 

 

                                            Додаток 1

                                               до рішення № 09 сесії Семенівської сільської ради

                                            сьомого скликання від  07 липня 2016 року

                                               «Про встановлення податку на майно

                                               (в частині плати за землю)»

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

Про земельний податок

1. Визначення понять

1.1. Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1.2. Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

1.3. Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами.

1.4. Землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди;

1.5. Власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно.

1.6. Земельне поліпшення - результати будь-яких заходів, що призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості. До земельних поліпшень належать матеріальні об'єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

1.7. Землі сільськогосподарського призначення - землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей.

1.8.Землі сільськогосподарського призначення для цілей цього Положення - землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції.

1.9.Землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах та за межами населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об'єктів загального користування.

1.10.Землі залізничного транспорту - до земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту.

1.11.Дані державного земельного кадастру - сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів, підготовлених відповідно до закону.

1.12. Лісові землі - земельні ділянки, на яких розташовані лісові ділянки.

1.13. Нелісові землі - земельні ділянки, зайняті чагарниками, комунікаціями, сільськогосподарськими угіддями, водами і болотами, малопродуктивними землями тощо.

1.14.Несільськогосподарські угіддя - господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім віднесених до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо.

1.15. Нормативно грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

1.16. Сільськогосподарські угіддя - рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги.

1.17. Ставка земельного податку для цілей цього Положення - визначена рішенням Семенівської  сільської ради - річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

Використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1 Об'єктами оподаткування є:

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

4.1 Базою оподаткування є:

- нормативно грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку, яких не проведено.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Семенівка, с. Обільне, с. Рівне. с. Тамбовка затверджена рішенням № 10  сесії Семенівської  сільської ради шостого  скликання від 26 грудня 2012 року.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення, земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2 Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до додатку 2 до рішення  сесії Семенівської сільської ради від 23.06.2016 р. «Про затвердження Положення «Про земельний податок»,  ставок земельного податку та ставок орендної плати за землю».

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки

6.1. Ставка земельного податку встановлюється з розрахунку  у відповідному розмірі від нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до додатку 2 до рішення  сесії Семенівської сільської ради сьомого скликання від 23.06. 2016 року «Про затвердження Положення «Про земельний податок»,  ставок земельного податку та ставок орендної плати за землю» (далі – «Рішення»).

7. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком) ;

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2,00 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

8.1. Від сплати податку звільняються:

8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

8.1.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, комунальні підприємства, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.1.4. дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.2. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

9.1.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

10. Особливості оподаткування платою за землю

10.1. Семенівська сільська рада встановлює  ставки плати земельного податку та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Семенівської сільської ради.

          Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

10.4. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, не використовують земельну ділянку за призначенням більше 5 років а саме:

      - на земельній ділянці з цільовим призначенням для обслуговування житлового будинку відсутня забудова, не ведется будівництво, на земеьній ділянкі знаходиться будинок який не здан в експлуатацію не є жилим, ділянка не обробляється, захоращена.  податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території;

      -  на земельні ділянки за цільовим призначенням  для особистого сілянського господарства які не обробляються, захоращіні.

10.5   Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку    використовують земельну не за цільови призначенням.

        Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

11. Податковий період для земельного податку

11.1. Базовий податковий рік починається 1 січня поточного року і закінчується 31 грудня поточного року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Порядок обчислення земельного податку

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник земельного податку має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За ново відведені земельні ділянки платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня  податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом  року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня  до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом  року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля (будівлі) перебуває (перебувають) у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена (поділені) в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля (будівлі), що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 7 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

13. Строк сплати земельного податку

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою земельний податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні.

13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться до 1 травня.

13.3. Податкове зобов'язання щодо земельного податку, визначене у податковій декларації, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов'язання з земельного податку, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7.Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

14. Орендна плата

     14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.                                                                          

Семенівська сільська рада до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.    

14.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 

14.3 Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 

14.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем та відповідно до п.288.5 ст.  288 Податкового кодексу України.                                                       

14.5 Розміри орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності (у відсотках від суми їх нормативної грошової оцінки) встановлюються згідно з додатком 3.

14.6 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.                                                                                                

14.7  Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України. При цьому великі платники податків подають податкову звітність контролюючому органу за місцем податкового обліку (Спеціалізована державна податкова інспекція).

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1  Індексація нормативної грошової оцінки земель визначається відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України.

16. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням

16.1 Платники податку на майно (в частині плати за землю) несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації до контролюючого органу, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати плати за землю до бюджету міста Запоріжжя відповідно до положень Податкового кодексу України.                                                                    

16.2 Контроль за своєчасністю подання податкової звітності з податку на майно (в частині плати за землю), правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету міста покладений на відповідні контролюючі органи.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Семенівський сільський голова                                 А.В. Єрмоленко

 

                                                                            Додаток 2

                                                                до рішення № 09 сесії Семенівської

                                                                сільської ради сьомого скликання

                                           від  07 липня 2016 року 

                                                     «Про встановлення податку на  

                                                                     майно(в частині плати за землю)»

 

Ставки земельного податку на території Семенівської сільської ради

 (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

 

1. Фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок:

1.1. для ведення особистого селянського господарства (в межах населеного пункту) 0,5 %

1.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,03 %

1.3. для індивідуального дачного будівництва 1 %

1.4 для будівництва індивідуальних гаражів 3 %

1.5 для ведення садівництва 1 %

1.6 Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (багатоквартирні будинки та інше) 3 %;

1.7 Землі житлової забудови (земельні ділянки, які не обробляються більше 5 років відсутня забудова) 1 %;

2. Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва) 3 %;

 

3. Землі сільськогосподарського призначення:

3.1 Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше) 3 %

3.2. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паї) 0,1%

3.3. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (паї), що здані власниками  в оренду сільхозпідприємствам,  які не зареєстровані на території Семенівської сільської ради та не сплачують податки до бюджетів Семенівської с/ради та Мелітопольського району 1%;

3.4. під багаторічні насадження: - які здані в оренду 0,3 %;

                                                      - які обробляються самостійно 0,3%;

                                                      - не обробляються (захаращені) 1%.  

3.5. для ведення ОСГ (соцсфера), які обробляються самостійно (за межами населеного пункту)   1 %;

3.6.для ведення ОСГ (соцсфера), що здані власниками  в оренду сільхозппідприємствам (за межами населеного пункту) 0,25 %;

4. Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення готелів, офісних будівель, будівель торгівлі, об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, будівель кредитно-фінансових установ, будівель ринкової інфраструктури та інших будівель громадської забудови) 3 %

5. Землі для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 1 %

6. Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд):

 6.1. Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 3 %;

6.2. Земельні ділянки які перебувають у власності суб’єктів господарювання 1 %.

7. Землі зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку) 3 %

8. Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої,теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів) 3 %

9. Земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів:

9.1. для земельних ділянок  на яких розташовані об’єкти нерухомості які використовуються за призначенням  (ведеться виробництво чи інша офіційно зареєстрована діяльність)  6%:

9.2. для земельних ділянок  на яких розташовані об’єкти нерухомості які використовуються за призначенням  (ведеться виробництво чи інша офіційно зареєстрована діяльність) та надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо передачі оренду протягом року 3%:

9.3. Земельні ділянки які використовуються не за призначенням  3%

10. Земельні ділянки, надані на землях лісогосподарського призначення (не зайняті лісовими насадженнями) які використовуються для товарного сільськогосподарського виробництва 0,2 %

 

Семенівський сільський голова                                 А.В. Єрмоленко

                                                                

 

                                               

 

                                                                   Додаток 3

                                                              до рішення № 09 сесії

                                                              Семенівської сільської ради

                                                              сьомого скликання

                                      від 07 липня 2016 року                                                                        

                                                   «Про встановлення податку на                

                                                                  майно (в частині плати за землю)»

Ставки орендної плати за землю

(у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

№ з/п

Функціональне використання земельної ділянки

Орендна плата, %

 1.  

Обслуговування кіоску

12

 1.  

Обслуговування павільйону

12

 1.  

Обслуговування магазину

8-12

 1.  

Обслуговування кафе, бару

12

 1.  

Обслуговування офісу

5

 1.  

Обслуговування аптеки

6

 1.  

Обслуговування платних лікувальних закладів

5

 1.  

Обслуговування літнього майданчика з розміщенням морозильної камери, бочки, лотка

12

 1.  

Розміщення АЗС

12

 1.  

Розміщення СТО, майданчика для миття автомашини

8

 1.  

Сільськогосподарське використання земель юридичними та фізичними особами  (господарчі двори, які використовуються для зберігання сільгосптехніки, сільськогосподарської продукції, та тваринництва), обслуговування ангарів, складів для зберігання сільськогосподарської продукції

3

 1.  

Обслуговування ринку

6

 1.  

Обслуговування об’єктів побуту (пошиття та ремонт одягу, взуття, хімчистки, пральні, ремонт годинників, перекурня)

3

 1.  

Обслуговування об’єктів побуту (лазні)

12

 1.  

За земельні ділянки зайняті під торгівлю виключно хлібобулочними та молочними виробам, дитячим харчуванням

3

 1.  

Обслуговування ангарів, складів для виробничої діяльності (землі промисловості)

5-6

 1.  

Ведення громадянами городництва, садівництва 

3

 1.  

Сільськогосподарське використання зрошувальних земель юридичними та фізичними особами 

4

 1.  

Для виробничих цілей (обслуговування цеха чорного лиття, цеха кольорового лиття)

6

 1.  

Для виробничих цілей (обслуговування цеху механічної обробки металів)

5

 1.  

Для виробничих цілей (обслуговування цеху переробки сільськогосподарської продукції)

4

 1.  

Інші види діяльності, які не увійшли до цього переліку

3

 

 

Семенівський сільський голова                                                             А.В.Єрмоленко