Положення про порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності на території  старостинських округів Семенівської сільської ради за межами населених пунктів

 • 1859

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності на території  старостинських округів Семенівської сільської ради за межами населених пунктів

Положення про виділення вільних земельних ділянок  для ведення особистого селянського господарства на території старостинського округу Семенівської сільської ради за межами населених пунктів (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» регулює порядок виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Семенівської сільської ради.

Це Положення розроблене і буде використовуватись при умові наявності на територiї Семенівської сільської ТГ Мелітопольського району Запорізької області вільних земельних ділянок, які можуть бути надані громадянам для ведення особистого селянського господарства.

Основною метою запровадження Положення є створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб територіальної громади  та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

1.Загальні положення

1.1. Отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства мають право усі громадяни України, але переважне право на виділення земельної ділянки за рахунок земель в межах старостинського округу для ведення особистого селянського господарства надається:

 1. учасникам бойових дій (АТО), які проживають та зареєстровані в межах населених пунктів на території старостинського округу;

2.) пенсіонерам, які проживають та зареєстровані на території старостинського округу та раніше працювали в державних та комунальних закладах освіти, культури, медицини та установах, що обслуговують населення (в залежності від стажу, але не менш, як 10 років), розташованих на території старостинського округу;

3.) працівникам, які проживають та зареєстровані на території старостинського округу та працюють в державних і комунальних закладів освіти, культури, медицини та установ, що обслуговують населення, розташованих на території старостинського округу (в залежності від стажу, але не менш як 10 років);

4.) Громадянам, які проживають та зареєстровані на території старостинського округу та раніше працювали в колективних сільськогосподарських підприємствах, але не отримали земельну частку (пай) (в залежності від стажу, але не менш, як 10 років), розташованих на території старостинського округу;

 1. Особам з інвалідністю, які проживають та зареєстровані на території старостинського округу;
 2. Піклувальникам дітей з інвалідністю, які проживають та зареєстровані на території старостинського округу;
 3. Одному із батьків багатодітної сім’ї, які проживають та зареєстровані на території старостинського округу;
 4. Одиноким матерям (одиноким батькам), які проживають та зареєстровані на території старостинського округу;
 5. Дитині під опікою та піклуванням, яка проживає та зареєстрована на території старостинського округу.
 6. Громадянам, які постійно проживають та зареєстровані на території старостинського округу, за рахунок земель якого відводиться земельна ділянка;

1.2. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються на території сільської ради за умови наявності вільних земельних ділянок на територіях визначених для цієї мети в порядку безоплатної приватизації.

1.3. Надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради здійснюється виключно у порядку черговості, враховуючі заяви, які подані до затвердження цього Положення.

1.4 Першочергове право не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) або земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (ведення особистого підсобного господарства), ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також у разі успадкування ними права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (для ведення особистого підсобного господарства), ведення товарного сільськогосподарського виробнитцва відповідно до закону.

1.5. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для ведення особистого селянського господарства, встановлюються сільською радою у відповідності з потребами та наявністю вільних земельних ресурсів, але не більше норм, передбачених чинним законодавством.

2.Облік громадян

2.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються громадянам України, які перебувають на обліку.

2.2. Заяви (додаток №1) на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подаються до старостинських округів, який приймає і реєструє їх.

 До заяви додаються:

 • копія паспорта заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності).

2.3. Прийом заяв з доданими документами громадян, які бажають отримати земельну ділянку для   ведення особистого селянського господарства, здійснюється землевпрядниками по старостинським округам.

2.4. Реєстрація заяв ведеться шляхом внесення інформації до Книг обліку заяв громадян про виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території сільської ради у розрізі старостинських округів (додаток 2) та в електронному вигляді. 

2.5. У паперовому вигляді книга повинна бути прошнурована у спосіб, що унеможливлює роз’єднати без порушення цілісності, пронумерована, підписана головою сільської ради та скріплена печаткою ради. Після закінчення книги заводиться нова, а нумерація продовжується наступним номером згідно валової нумерації.

2.6. Облік громадян на отримання земельної ділянки здійснюється під громадським контролем.

2.7. На підставі поданих заяв формуються загальний облік громадян для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

2.8. Зняття з черги відбувається

- після отримання громадянином документа, який би засвідчував його право власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення – 01.03

- в разі отримання відповідної заяви про виключення з обліку

- в разі наявності документа про смерть заявника.

2.9. Контроль за станом обліку здійснюється депутатами сільської ради.

3.Умови щодо надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства

3.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються заявникові один раз (згідно з ст. 116 Земельного Кодексу України) з урахуванням даних щодо наявності або відсутності земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність в іншому порядку зокрема шляхом укладання цивільно-правових угод.

3.2. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, надається рішенням Семенівської сільської ради терміном на 1 рік.

3.3. Громадяни, які не бажають отримати запропоновану земельну ділянку мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я сільського голови.

3.5. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Прикінцеві положення

4.1. Це Положення підлягає погодженню громадської ради при старостинських округах і набирає чинності з моменту його затвердження.

4.2. Подані до набрання чинності цим Положенням заяви про виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів підлягають впорядкуванню та взяття їх на облік у порядку, встановленому цим Положенням.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Семенівської сільської ради

 

 

Секретар сільської ради                                                        В.В.Башаріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Положення

 

Семенівському сільському голові

 

__________________________

 (прізвище, ім’я, по-батькові)

__________________________

 (адреса  проживання)

__________________________

 (телефон)

З А Я В А

 

Прошу виділити земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту.

 До  заяви  додаю:    

 • копія паспорта заявника;
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
 • документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності).

Я, _________________, є громадянином України, право на безоплатну приватизацію земельної ділянки за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства раніше не використав.

Ознайомлений(а) з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю згоду на обробку своїх персональних даних.

Зобов’язуюсь поновлювати документи кожен рік з моменту подання заяви та за вимогою комісії.

Додаток на ____ аркушах

 

 

_________________                                         ______________________

       дата                                                                              підпис