Конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти Семенівської сільської ради

  • 964

 

Оголошення

про конкурс на заміщення вакантних посад  керівників Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Семенівської сільської Мелітопольського районну Запорізької області та комунального закладу "Трудівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області.

Найменування і місцезнаходження закладів освіти:

  1. Семенівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області, село Семенівка, пров. Шкільний, 2;
  2. Комунальний заклад "Трудівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області,  с-ще Трудове, вул. Шкільна, 9

Найменування посади та умови  праці: Керівник закладу освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та преміївстановлюютьсязгідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів Українивід 30.08.2012 № 1298» та від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ  та організацій окремих галузей бюджетної сфери», статті 3 Закону України  від 06.12.2016 № 1774–VІІІ «Про внесення  змін до деяких  законодавчих актів  України».

Кваліфікаційні  вимоги до претендентів  на посаду  керівника закладу освіти:     Керівником закладу загальної  середньої  освіти  може бути особа, яка є громадянином  України, вільно  володіє державною мовою та має  вищу  освіту  ступеня не нижче  магістра, стаж педагогічної та/абонауково-педагогічної  роботи не менше  трьох  років, організаторськ  здібності, стан фізичного і психологічного  здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних  обов’язків.

Перелік  документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

-заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Місце та строк подання  документів: Документи  приймаються з 7 квітня 2021 року по 27 квітня 2021 року до 16 год. 00 хв. у відділі   освіти   Семенівської сільської, село Семенівка, вул. Першотравнева, 57, Мелітопольського району Запорізької області.

Конкурсний  відбір  складається з таких стадій:

- видання розпорядження про проведення конкурсу;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

Дата, місцепроведення   конкурсного відбору:                                                За рішенням конкурсної   комісії дата і час, місце  проведення конкурсного відбору  будуть  повідомленні   додатково.

Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної  пошти особи, яка надає  додаткову   інформацію про проведення конкурсного відбору: Марина Прудивус 0962286414, marinaprudiwus@gmail.com

 

Розпорядження сільського голови

Склад комісії

Оголошення про конкурс

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти Семенівської сільської ради

Заява на участь (зразок)

Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

Фото без опису