ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян Семенівської сільської ради

 • 129

Додаток

до рішення виконавчого комітету Семенівської сільської ради

від 08.02.202402

(в редакції рішення виконавчого комітету Семенівської сільської ради

від 03.03.202404)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян Семенівської сільської ради

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання матеріальної допомоги, підтримки незахищених верств населення,  громадян,  які опинилися в складних життєвих обставинах, та інших категорій громадян.

1.2. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на поточний рік за класифікацією видатків «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання Програми «Соціальна підтримка незахищених верств населення та інших громадян  на території Семенівської сільської ради», затвердженої розпорядженням начальника Семенівської сільської військової адміністрації Мелітопольського району Запорізької області від 14.12.2023 №90 згідно помісячний розпису бюджету Семенівської сільської територіальної громади.

1.3. Підставою, для надання матеріальної допомоги є заява громадянина або члена його сім’ї, який проживає разом із ним, до виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

2.1. Матеріальна допомога надається громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах та/або потрапили у надзвичайну ситуацію і внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують фінансової підтримки та окремим соціально незахищеним верствам населення.

2.2. Питання про надання матеріальної допомоги громадянину розглядається на засіданні виконавчого комітету Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області за поданням відділу соціального захисту населення Семенівської сільської ради.

2.3. Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані та проживали на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації (24.02.2022р.) на території Семенівської сільської ради та які на даний час знаходяться на підконтрольній Україні території, за наступними категоріями:

2.3.1 військовослужбовцям (учасникам бойових дій, ветеранам війни тощо), які потребують проходження реабілітації після лікування внаслідок отриманого захворювання, поранення, травми, контузії тощо, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби згідно довідки військово-лікарської комісії;

2.3.2 сім’ям загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та осіб з числа працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та членів добровольчих формувань, з числа мешканців громади, які загинули з 24.02.2022 під час бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

2.3.3 громадянам у разі укладення контракту з 24.02.2022  на проходження військової служби у ЗСУ або по мобілізації;

2.3.4. внутрішньо-переміщеним особам за окремими категоріями:

-родинам з дітьми до настання їхнього повноліття (0-18 років) на кожну дитину;

-особам з інвалідністю;

-особам, що здійснюють догляд за особою з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду;

-особам похилого віку;

-опікунам та піклувальникам;

2.3.5. громадянам у разі настання інших надзвичайних обставин, які не можуть бути подолані без сторонньої допомоги та підтримки.

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається за рішенням виконкому виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї, у таких розмірах:

2.4.1. родинам з дітьми до настання їхнього повноліття (0-18 років) – 5 тис.грн. на кожну дитину;

2.4.2. особам з інвалідністю –  5 тис.грн.;

2.4.3. особам, що здійснюють догляд за особою з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду – 5 тис.грн.;

2.4.4. особам похилого віку – 5 тис.грн.;

2.4.5. опікунам та піклувальникам – 5 тис.грн.;

2.4.6. військовослужбовцям (учасникам бойових дій, ветеранам війни тощо), які потребують проходження реабілітації після лікування внаслідок отриманого захворювання, поранення, травми, контузії тощо, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби згідно довідки військово-лікарської комісії – до 50 тис.грн.;

2.4.7. громадянам у разі укладення з 24.02.2022 контракту на проходження військової служби у ЗСУ або по мобілізації – 30 тис.грн.;

2.4.8. сім’ям загиблих військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та осіб з числа працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та членів добровольчих формувань, з числа мешканців громади, які загинули з 24.02.2022  під час бойових дій у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України– 50 тис.грн.;

2.4.9. громадянам інших категорій  у разі настання надзвичайних обставин, які не можуть бути подолані без сторонньої допомоги та підтримки – до 10 тис.грн.

2.5. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок одержувача допомоги в установі банку.

2.6. Матеріальна допомога надається не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях на засіданні виконавчого комітету сільської ради може бути розглянуто питання щодо надання допомоги вдруге за рік по тій же категорії), у разі, якщо особа підпадає під декілька категорій, то допомога надається за однією, в якій сума допомоги більша.

2.7. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах (необхідність проведення дороговартісного лікування, хірургічної операції, придбання медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути встановлена за рішенням виконавчого комітету більшою від розміру, встановленого п.3.6. даного Положення.

2.8. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні виконкому з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

невідповідності поданих документів;

відсутності коштів у сільському бюджеті;

повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених п. 2.6. даного Положення).

 

Розділ 3. Облік громадян

3.1. Матеріальна допомога надається громадянам України, які перебувають на обліку у відділі соціального захисту населення Семенівської сільської ради згідно Порядку, визначеному у розділі 2.

3.2. Заяви (додаток 1) на виділення матеріальної допомоги подаються до відділу соціального захисту населення Семенівської сільської ради, який приймає та реєструє їх.

До заяви додаються:

 • копія паспорту (перша, друга сторінки і сторінка де зазначено місце реєстрації), у випадку подання паспорта у вигляді ІД-картки додається копія довідки про місце реєстрації;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • копія довідки ВПО;
 • номер розрахункового рахунку банку;
 • копія військово-облікового документу на підтвердження постановки та перебування на військовому обліку (посвідчення, військовий квиток, довідка ВЛК, тощо) батька дитини при отриманні допомоги відповідно до п.п. 2.4.1.

Крім того, для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги надаються (у разі потреби):

 • на лікування та хірургічну операцію – довідка медичного закладу про необхідність або проведене консервативне, оперативне лікування, реабілітація;
 • копія посвідчення (пенсійного, багатодітної родини, УБД, учасника ліквідації наслідків ЧАЕС тощо);
 • копія свідоцтва про смерть;
 • інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих обставин (за потреби).

3.3. Прийом заяв з доданими документами громадян, які бажають отримати матеріальну допомогу, здійснюється відділом соціального захисту населення Семенівської сільської ради.

3.4. Реєстрація заяв ведеться шляхом внесення інформації до Книги обліку заяв громадян про надання матеріальної допомоги (додаток 2) та в електронному вигляді.

3.5. У паперовому вигляді книга має бути прошнурована у спосіб, що унеможливлює роз’єднання без порушення цілісності, пронумерована, підписана головою сільської ради та скріплена печаткою ради. Після закінчення книги заводиться нова, а нумерація продовжується наступним номером згідно валової документації.

Розділ 4. Заключні положення

4.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам розглядаються згідно черги та місячного розпису асигнувань місцевого бюджету.

4.2. Поза чергою надається допомога громадянам, зазначеним у п.п. 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8.

4.3. Контроль за повнотою наданих документів покладається на відділ соціального захисту населення Семенівської сільської ради.

4.4. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на відділ бухгалтерського обліку та звітності Семенівської сільської ради

4.5. Кошти, що передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, не можуть використовуватися для іншої мети.

4.6. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Положення, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4.7. Особи, яким у зв’язку з виконанням обов’язків по призначенню допомоги стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, іншу інформацію про приватне та сімейне життя одержувача допомоги, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

4.8. Дане положення вступає в силу з дня його прийняття та діє до закінчення військового стану або до настання деокупації території сільської ради.

 

 

 

Голова виконавчого комітету

Семенівської сільської ради                                                   Андрій ЄРМОЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Положення

 

 

Голові Виконавчого комітету

Семенівської сільської ради

Андрію ЄРМОЛЕНКУ

__________________________

 

 (прізвище, ім’я, по-батькові)

__________________________

__________________________

__________________________

 (адреса реєстрації )

 

__________________________

 (телефон)

 

З А Я В А

 

Прошу надати матеріальну (грошову) допомогу на вирішення (матеріально побутових питань, дороговартісного лікування тощо) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До  заяви додаю:   

 • копія паспорту (перша, друга сторінки і сторінка де зазначено місце реєстрації), у випадку подання паспорта у вигляді ІД-картки додається копія довідки про місце реєстрації;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • довідка ВПО;
 • номер розрахункового рахунку банку ;
 • на лікування та операцію – довідка медичного закладу про необхідність або проведене консервативне або оперативне лікування, реабілітація;
 • копія посвідчення (пенсійного, багатодітної родини, УБД, учасника ліквідації наслідків ЧАЕС та інше);
 • копія свідоцтва про смерть;
 • інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих обставин (за потреби).

Ознайомлений(а) з нормами Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю згоду на обробку своїх персональних даних.

Додаток на ____ аркушах.

 

_________________                                         ______________________

       дата                                                                              підпис