Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Семенівської сільської ради 

  • 285

Оголошення

про конкурс на заміщення вакантної посади директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Семенівської сільської ради 

Найменування і місцезнаходження закладів освіти:

 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Семенівської сільської ради :

село Семенівка, пров. Шкільний, 2;

 

Найменування посади та умови  праці: Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру

 

Умови оплати праці:

 

- посадовий оклад – 8072 грн.;

 

    на оплату праці директора ІРЦ розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

 

    Директор ІРЦ призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три  роки. Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

 

Вимоги до посади:

 

  • вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;
  • стаж роботи за фахом не менше п’яти років;
  •  знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про  повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
  • володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;
  • вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

 

Перелік  документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

 

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’ять  років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

  - сертифікат про рівень володіння державною мовою

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

 

Місце та строк подання  документів: Документи  приймаються з 4 лютого 2022 року по 01березня  2022 року до 16 год. 00 хв. у відділі   освіти   Семенівської сільської, село Семенівка, вул. Першотравнева, 57, Мелітопольського району Запорізької області.

 

Конкурсний  відбір  складається з таких етапів:

- видання розпорядження про проведення конкурсу;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- проведення конкурсного відбору: складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводитися за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки;

знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

Дата, місце проведення   конкурсного відбору:                     

    За рішенням конкурсної   комісії дата і час, місце  проведення конкурсного відбору  будуть  повідомленні   додатково.

 

Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної  пошти особи, яка надає  додаткову   інформацію про проведення конкурсного відбору: Марина Прудивус 0962286414,   marinaprudiwus@gmail.com