23 березня 2021 року працівники Служби у справах дітей спільно з іншими працівниками Семенівської сільської ради відвідали родину громадянки С., діти якої пропускають навчальні заняття без поважних причин

  • 922

Виконання громадянами батьківських обов’язків перебуває на контролі органу опіки та піклування виконавчого комітету Семенівської сільської ради.

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей покладаються на Службу у справах дітей.

Відповідно до ст. 150 Сімейного кодексу України батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

      До Служби у справах дітей Семенівської сільської ради від адміністрацій навчальних закладів надходить інформація щодо невідвідування навчальних закладів учнями без поважних причин.

         23.03.2021 працівники Служби у справах дітей спільно з іншими працівниками Семенівської сільської ради відвідали родину громадянки С., діти якої пропускають навчальні заняття без поважних причин.

            Мати дітей пояснила, що її донька пропустила навчання тому, що у неї боліли зуби, але до медичної установи вони не зверталися.

         Згідно із п. 16 постанови № 3 Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2007 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав», ухилення від виконання батьківських обов’язків по вихованню дитини має місце, коли батьки не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загально визначених норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти; зазначені фактори як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини, свідомого нехтування батьками своїми обов’язками.

         Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

         Громадянку С. попереджено про відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису