До бюджету  сільської територіальної громади протягом січня-червня 2021 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів 35 655,3 тис. грн, що складає 54,7 % від річного плану (без урахування міжбюджетних трансфертів).

До загального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшло 35 456,9 тис. грн власних надходжень, що на 6 641,4 тис. грн або на 23,0 % більше планового показника 6 місяців.

Основними бюджетоутворюючими джерелами наповнення бюджету територіальної громади є:

- податок на доходи фізичних осіб;

- плата за землю;

- акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на територію України пального;

- єдиний податок.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 24 424,5 тис. грн, що на 4 919,7 тис. грн або на 25,2 % більше планового показника на січень-червень. В порівнянні з відповідним періодом за 2020 рік податку надійшло більше на 9 070,3 тис. грн  або на 59,0 %.

Надходження по податку в загальному обсязі доходів загального фонду складають 68,9%.

Плати за землю за січень - червень 2021 року надійшло 3 011,0 тис. грн, що на 756,2 тис. грн більше планового показника січня – червня або на 33,5 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 609,0 тис. грн, або на 25,4 %.

Надходження по платі за землю в загальному обсязі надходжень загального фонду складають 8,4%.

Надходження за січень – червень по внутрішнім податкам на товари та послуги складають 4  515,3 тис. грн,  або на 497,1 тис. грн. більше планового показника. В порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільшилися на 848,7 тис. грн, або на 23,1 %.

За січень – червень 2021 року до бюджету громади надійшло 4 071,3 тис. грн акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на територію України пального. Виконання річного плану складає 116,3%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку збільшилися на 865,1 тис. грн, або на 27,0%.

Надходження по акцизному податку в загальному обсязі надходжень загального фонду складають 11,5%.

Надходження по єдиному податку за січень – червень 2021 року склали 2 778,1 тис. грн. Виконання помісячного розпису становить 100,7%, або на 18,7 тис. грн більше. В загальному обсязі надходжень це складає 7,8% надходжень бюджету.

До спеціального фонду надійшло 198,4 тис. грн, що складає 73,4 % планового показника на рік.

Екологічного податку надійшло 12,6 тис. грн, що складає 95,0% планового показника на січень-червень.

Власні надходження бюджетних установ склали 183,3 тис. грн, або 87,3 % до річного плану.

Цільові фонди  надійшли у сумі 2,8 тис. грн.

У січні - червні 2021 року з державного та обласного бюджету отримано 18 462,3 тис. грн дотацій  і  цільових  субвенцій – в повному обсязі до плану.

Видаткова частина загального фонду бюджету сільської територіальної громади, з урахування субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів, виконана в обсязі 46 242,7 тис. грн або 85,2 % до плану січня - червня 2021 року.

Із загальної суми видатків за січень – червень поточного року спрямовано зокрема на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 39587,6 тис. грн, або 85,6% до загального обсягу видатків загального фонду; оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 2258,6 тис. грн, або 4,9 %; продукти харчування 347,2 тис. грн,  або 0,8%; придбання (предметів, матеріали, обладнання, медикаментів) 1203,6 тис. грн, або 2,6%; оплата послуг (крім комунальних) 1019,9 тис. грн, або 2,2%; та інші видатки 1825,8 тис. грн, або 3,9% ( в тому числі видатки на відрядження – 8,2 тис. грн, інша субвенція - 927,6 тис. грн, поточні трансферти підприємствам – 527,3 тис. грн, реверсна дотація – 223,2 тис. грн, соціальне забезпечення – 59,8 тис. грн та інші поточні видатки – 79,7 тис. грн).

Реверсна дотація  (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі до плану січня – червня у сумі 223,2 тис. грн.

За січень – червень 2021 року профінансована інша субвенція  районному бюджету Мелітопольського району та бюджету Костянтинівської ТГ  у загальній сумі 927,6 тис. грн, з яких:

- 661,1 тис. грн - на виконання заходів районної Програми «Розвиток та утримання  закладів охорони здоров’я – сімейної медицини на території  Семенівської сільської ради  на 2021 рік» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам ФАПів та ФП розташованих на території громади, на придбання медикаментів (памперси та калоприймачі), на оплату комунальних послуг, пільгових рецептів;

- 166,4 тис. грн - на виконання заходів Програми «Соціальна підтримка незахищених верств населення та інших громадян на території Семенівської сільської ради на 2021рік» - на надання соціальних послуг на непрофесійній основі;

- 90,0 тис. грн - на виконання  заходів бюджетної Програми «Підтримка філії Костянтинівської мистецької школи МРРЗО на 2021 рік» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями музичним працівникам;

- 10,0 тис. грн. – на виконання  заходів бюджетної Програми «Субвенція з місцевого бюджету на комплексне оцінювання розвитку дітей з особливими освітніми потребами на 2021 рік».

 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.07.2021 відсутня.

Аналіз виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 01.07.2021 (завантажити)