До бюджету  сільської територіальної громади протягом січня-серпня 2021 року надійшло за доходами загального та спеціального фондів 51 974,9 тис. грн, що складає 73,0 % від річного плану (без урахування міжбюджетних трансфертів).

До загального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшло 51 422,2 тис. грн власних надходжень, що на 5531,0 тис. грн або на 12,1 % більше планового показника 8 місяців.

Основними бюджетоутворюючими джерелами наповнення бюджету територіальної громади є:

- податок на доходи фізичних осіб;

- плата за землю;

- акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на територію України пального;

- єдиний податок.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб становлять 32 736,7 тис. грн, що на 1 383,9 тис. грн або на 4,4 % більше планового показника січня-серпня. В порівнянні з відповідним періодом за 2020 рік податку надійшло більше на 10 749,1 тис. грн  або на 48,9 %.

Надходження по податку в загальному обсязі доходів загального фонду складають 63,7%.

Плати за землю за січень - серпень 2021 року надійшло 7  664,4 тис. грн, що на 2 938,0 тис. грн більше планового показника січня – серпня або на 62,2 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 415,9 тис. грн, або на 5,7 %.

Надходження по платі за землю в загальному обсязі надходжень загального фонду складають 14,9%.

Надходження за січень – серпень по внутрішнім податкам на товари та послуги складають 4 724,1 тис. грн.

За січень – серпень 2021 року до бюджету громади надійшло 4 071,3 тис. грн акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на територію України пального. Виконання річного плану складає 58,2%.

Надходження по акцизному податку з пального в загальному обсязі надходжень загального фонду складають 7,9%.

Надходження по єдиному податку за січень – серпень 2021 року склали 5 004,8 тис. грн. Виконання помісячного розпису становить 129,1%, або на 1129,0 тис. грн більше. В загальному обсязі надходжень це складає 9,7 % надходжень бюджету.

До спеціального фонду надійшло 552,7 тис. грн, що у два рази більше планового показника на рік.

Екологічного податку надійшло 18,8 тис. грн, що складає 144,1 % планового показника на січень-серпень.

Коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва надійшло у сумі 292,7 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 219,7 тис. грн, або 104,6 % до річного плану.

Цільові фонди  надійшли у сумі 24,9 тис. грн.

У січні - серпні 2021 року з державного та обласного бюджету отримано 22 207,5 тис. грн дотацій  і  цільових  субвенцій.

Видаткова частина загального фонду бюджету сільської територіальної громади, з урахування субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів, виконана в обсязі 58 249,1 тис. грн або 81,2 % до плану січня - серпня 2021 року.

Із загальної суми видатків за січень – серпень поточного року спрямовано зокрема на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 49357,2 тис. грн, або 84,7% до загального обсягу видатків загального фонду;

оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 2504,7 тис. грн, або 4,3 %;

продукти харчування 349,9 тис. грн,  або 0,7 %; придбання (предметів, матеріали, обладнання, медикаментів) 1940,3 тис. грн, або 3,3 %;

 оплата послуг (крім комунальних) 1834,2 тис. грн, або 3,5 %;

інші видатки 2262,8 тис. грн, або 3,9 %, в тому числі:

             - видатки на відрядження – 18,5 тис. грн;

             - інша субвенція – 1101,3 тис. грн;

             - поточні трансферти підприємствам 652,1 тис. грн,  (а саме, пільговий проїзд 45,0 тис. грн, утримання комунальних підприємств 607,1 тис. грн);

            - реверсна дотація – 297,6 тис. грн,

            - соціальне забезпечення 80,4 тис. грн (матеріальна допомога, поховання);

            - та інші поточні видатки – 112,9 тис. грн.

Реверсна дотація  (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в повному обсязі до плану січня – липня у сумі 297,6 тис. грн.

За січень – серпень 2021 року профінансована інша субвенція  районному бюджету Мелітопольського району та бюджету Костянтинівської ТГ  у загальній сумі 1101,3 тис. грн, з яких:

- 793,1 тис. грн - на виконання заходів районної Програми «Розвиток та утримання  закладів охорони здоров’я – сімейної медицини на території  Семенівської сільської ради  на 2021 рік» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам ФАПів та ФП розташованих на території громади, на придбання медикаментів (памперси та калоприймачі), на оплату комунальних послуг, пільгових рецептів;

- 208,2 тис. грн - на виконання заходів Програми «Соціальна підтримка незахищених верств населення та інших громадян на території Семенівської сільської ради на 2021рік» - на надання соціальних послуг на непрофесійній основі;

- 90,0 тис. грн - на виконання  заходів бюджетної Програми «Підтримка філії Костянтинівської мистецької школи МРРЗО на 2021 рік» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями музичним працівникам;

- 10,0 тис. грн. – на виконання  заходів бюджетної Програми «Субвенція з місцевого бюджету на комплексне оцінювання розвитку дітей з особливими освітніми потребами на 2021 рік».

 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.09.2021 відсутня.

Аналіз виконання бюджету Семенівської сільської територіальної громади на 01.09.2021 ( загальний фонд ) / завантажити

Гід державних послуг. Банер